REKLAMA

LK DESIGNER SHOPS: Korekta treści raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2021 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 14.05.2021 r.

2021-06-09 20:14
publikacja
2021-06-09 20:14
Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000538597; dalej: "Spółka"), niniejszym przekazuje korektę części raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2021 r., opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 14.05.2021 r.

W punkcie VIII wskazanego powyżej raportu kwartalnego (str. 16 i 17) omyłkowo doszło do błędnego wskazania struktury akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. W rzeczywistości struktura akcjonariatu przedstawia się w sposób następujący:

1.Andrzej Kalita
Liczba akcji: 424 800
% akcji: 36,61%
Liczba głosów: 424 800
% głosów: 36,61%

2.Lidia Kalita
Liczba akcji: 440 000
% akcji: 37,92%
Liczba głosów: 440 000
% głosów: 37,92%

3.Pozostali akcjonariusze
Liczba akcji: 295 629
% akcji: 25,48%
Liczba głosów: 295 629
% głosów: 25,48%


Mając na uwadze wskazane wyżej informacje, Zarząd Spółki publikuje poprawną treść raportu okresowego za I kwartał 2021 roku, uwzględniającą wyżej wskazane skorygowane informacje.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210609_201417_0000134403_0000132454.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki