LIBET S.A.: Dokonanie prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej LIBET S.A. w 2019 r.

2019-05-17 08:19
publikacja
2019-05-17 08:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-17
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat

Dokonanie prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej LIBET S.A. w 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż dokonał prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej LIBET S.A. w 2019 r.

Zgodnie z dokonaną przez Zarząd prognozą, dane skonsolidowane dot. grupy kapitałowej Spółki (według MSR/MSSF) przedstawiają się następująco:

przychody: PLN 236 mln
EBITDA: PLN 40 mln
zysk netto: PLN 17 mln

Zarząd Spółki uznał informację o ww. wybranych danych dot. prognozowanych wyników finansowych za istotną, gdyż poziom tych wyników jest istotnie inny względem wyników finansowych osiąganych przez grupę kapitałową Spółki w latach poprzednich – co wynika w szczególności z polepszenia sytuacji rynkowej, z poprawy rentowności działalności operacyjnej, na którą w głównej mierze wpływ ma przywrócenie skali działalności, ograniczenie kosztów, poprawa płynności i częściowe oddłużenie. Zarząd jednocześnie wskazuje, iż znaczący wpływ na wielkość EBITDA w 2019 roku będą miały zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia niektórych aktywów Spółki w kwocie 15,6 mln PLN, o których Spółka informowała raportami bieżącymi numer 1/2019 (z 25/01/2019) oraz 5/2019 (z 01/03/2019).

Przedstawione powyżej wielkości stanowią szacunki opracowane w procesie dokonywania prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej w 2019 r. i mogą ulec zmianie.

Komunikat dotyczący prognozy wyników finansowych za rok 2019 ma charakter jednostkowy i nie zmienia dotychczasowej polityki Spółki o niepublikowaniu prognoz wyników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-17 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2019-05-17 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki