0,5260 zł
-0,75% -0,0040 zł
LIBET S.A. (LBT)

Dokonanie korekty prognozy wyników grupy kapitałowej LIBET S.A. za 2019 rok.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Dokonanie korekty prognozy wyników grupy kapitałowej LIBET S.A. za 2019 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR niniejszym informuje, iż – po zamknięciu i z uwzględnieniem wstępnego oszacowania wyników finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2019 jak i szacunków dotyczących przewidywanych wyników finansowych za IV kwartał roku obrotowego 2019 – dokonał korekty prognozy skonsolidowanych wyników grupy kapitałowej LIBET S.A. za rok obrotowy 2019, o której dokonaniu Spółka informowała raportem bieżącym numer 9/2019 z dnia 17 maja 2019 roku.
Zgodnie ze skorygowaną prognozą, dane skonsolidowane dot. grupy kapitałowej Spółki (według MSR/MSSF) za rok obrotowy 2019 przedstawiają się następująco:
przychody: PLN 202 mln
EBITDA: PLN 40 mln
zysk netto: PLN 17 mln

Zarząd Spółki uznał informację o skorygowaniu w powyższym zakresie uprzednio dokonanej prognozy za istotną, gdyż poziom wyników finansowych z uwzględnieniem dokonanej korekty jest – co do niektórych parametrów – istotnie inny względem wyników finansowych osiąganych przez grupę kapitałową Spółki w latach poprzednich jak i względem uprzednio prognozowanych skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2019 które podano do wiadomości publicznej ww. raportem bieżącym.
Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, iż znaczący wpływ na wielkość EBITDA w 2019 roku będą miały zdarzenia o charakterze jednorazowym wzmiankowane w raporcie bieżącym dot. dokonania prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej LIBET S.A. w 2019 roku numer 9/2019 z dnia 17 maja 2019 roku.
Przedstawione powyżej wielkości stanowią szacunki opracowane w procesie dokonywania prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej w 2019 r. i mogą ulec zmianie.
Niniejszy komunikat dotyczący korekty prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2019 (podobnie jak komunikat dot. prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2019) ma charakter jednostkowy i nie zmienia dotychczasowej polityki Spółki o niepublikowaniu prognoz wyników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2019-11-29 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.