REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA: Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii S

2021-07-30 10:48
publikacja
2021-07-30 10:48
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 10 października 2019 roku (dot. podsumowania dotyczącego obligacji wyemitowanych przez Emitenta) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 r. doszło do zmiany warunków emisji obligacji serii S, w wyniku których zmieniono termin wykupu obligacji serii S na dzień 31 lipca 2023 roku;

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 roku doszło do częściowego wykupu oraz umorzenia obligacji serii S obejmującego 80 obligacji na okaziciela serii S, o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 80.000 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) w zw. z § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki