REKLAMA

LABO PRINT S.A: rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu

2021-09-28 14:50
publikacja
2021-09-28 14:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-28
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka) informuje, że w dniu 27 września 2021 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 24 września 2021 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu w tym zakresie.

Podwyższenie kapitału odbyło się na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.617.600 zł do kwoty 3.812.000 zł w drodze emisji 194.400 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zmianie ulega §7 ust. 1 i ust. 2 Statutu.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.812.000 zł. Kapitał dzieli się na 3.812.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w tym:
a) 2.644.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od 0000001 do 2.644.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja,
b) 661.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 661.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja,
c) 211.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 211.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja,
d) 26.600 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 26.600, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja,
e) 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 00001 do 75.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
f) 194.400 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 00001 do 194.400, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi:
6 456 000 głosów.

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia po ww. rejestracji wynosi 405.600 zł, przy czym zgodnie z art. 444 §1 kodeksu spółek handlowych, ze względu na upływ trzyletniego okresu upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego, pozostała wysokość kapitału docelowego nie może być już objęta.


Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki