Konta firmowe: promocje i programy polecające – czerwiec 2017 r.

Czerwiec przywitał przedsiębiorców nowymi promocjami w kontach firmowych. W Toyota Banku do zgarnięcia jest roczna premia w maksymalnej wysokości 14 400 zł, dodatkowo bonus za otwarcie rachunku przygotował mBank oraz PKO BP.  

Jest to kolejny miesiąc, w którym Redakcja Bankier.pl sprawdza aktualnie obowiązujące na rynku bankowym promocje skierowane do właścicieli własnego biznesu. Czerwiec przyniósł ciekawe możliwości zdobycia dodatkowej gotówki za posiadanie rachunku firmowego. Nową ofertę wprowadziły Toyota Bank, mBank oraz PKO BP. Zakończyła się natomiast promocja Konta Firmowego dla sprzedawców oraz salonów fryzjerskich w mBanku, która gwarantowała zwrot środków w wysokości do 250 zł.

Konta firmowe: promocje i programy polecające – czerwiec 2017 r.
Konta firmowe: promocje i programy polecające – czerwiec 2017 r.

Premia pieniężna za otwarcie konta firmowego

W zestawieniu promocji nagradzających za otwarcie konta firmowego skierowanych do przedsiębiorców nie zaszły znaczne zmiany. Z dniem 31 maja 2017 r. zakończyła się oferta mBanku dedykowana sprzedawcom oraz właścicielom salonów fryzjerskich i kosmetycznych, w której przedsiębiorca mógł liczyć na zwrot w wysokości do 250 zł. Na jej miejsce mBank wprowadził nową ofertę, z której tym razem może skorzystać każdy przedsiębiorca. Aby otrzymać 100 zł premii wystarczy założyć rachunek firmowy mBiznes Standard oraz wykonać przelew do ZUS na kwotę min. 250 zł w ciągu 30 dni od dnia otwarcia konta. Dodatkowo do zgarnięcia jest 150 zł od Bankier.pl pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Przede wszystkim należy złożyć wniosek o otwarcie rachunku na stronie dedykowanej promocji do 30 czerwca 2017 r. oraz wykonać co najmniej jedną transakcję bezgotówkową lub przelew w ciągu jednego miesiąca od założenia konta.

W czerwcu w dalszym ciągu została podtrzymana promocja Alior Banku „1500 zł dla firm”, w której właściciel własnego biznesu może zyskać maksymalną premią w kwocie 125 zł przez 12 kolejnych miesięcy, pod warunkiem spełnienia określonych regulaminem wymogów. Również Idea Bank przedłużył ofertę „Premiowanie za bankowanie” oraz Konta Branżowego z 10% zwrotem. Pierwsza z promocji umożliwia otrzymanie premii w wysokości do 600 zł rocznie (wypłacane w wysokości do 50 zł miesięcznie), natomiast w ramach Konta Branżowego przedsiębiorcy zwracane jest 10 proc. wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych przy użyciu karty płatniczej wydanej do konta.

Bonusy pieniężne dostępne w bankach dla klientów zakładających konto firmowe

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Alior Bank


Promocja „1500 zł dla firm”. W ramach rachunku iKonto Biznes, klient ma możliwość zyskania nawet 1500 zł przez 12 m-cy (maksymalnie po 125 zł w każdym miesiącu). Z promocji mogą skorzystać:

- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;

- podmioty, które wcześniej nie posiadały żadnych produktów dla przedsiębiorców w Alior Banku.

Aby zarobić premię miesięczną, wystarczy aktywnie korzystać z rachunku, wykonując wskazane przez bank transakcje (m.in. przelew do ZUS/US, płatność kartą, utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku, przelew natychmiastowy). Za wykonanie określonych operacji bank nalicza odpowiednią wysokość premii.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Credit Agricole

Terminal POS z premią. Promocja skierowana jest dla posiadaczy Konta Biznes oraz osób, które zawrą umowę o akceptację kart. Wybierając terminal płatniczy klienci mogą otrzymać premię bądź darmowe prowadzenie konta w zależności od obrotów terminala:

- darmowe prowadzenie konta firmowego w wybranym pakiecie przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o akceptację kart,

- premia w wysokości 50 zł za każdy miesiąc, gdy obroty na terminalu przekraczają kwotę 8000 zł,

- premię w wysokości 25 zł za każdy miesiąc, gdy obroty na terminalu przekraczają kwotę 5000 zł.

Promocja obowiązuje do 31.07.2017 r.

Idea Bank

„Premiowanie za bankowanie”. Klient posiadający rachunek FIRMA TO JA, w ramach promocji może otrzymać 600 zł rocznej premii (maksymalnie 50 zł miesięcznie). Warunki uczestniczenia w promocji:

- założenie konta firmowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej FIRMA TO JA;

- aktywne korzystanie z konta (tj. zlecanie przelewów do ZUS/US, wpłaty pieniędzy we wpłatomacie, wystawianie faktury online lub utrzymywanie odpowiedniego salda na rachunku).

Miesięczna wysokość premii jest naliczana za poszczególne operacje wykonywane na rachunku.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Konto Branżowe z 10% zwrotem za zakupy kartą. Promocja przeznaczona jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które:

- złożyły wniosek o przystanie do promocji;

- w okresie promocji zawarły umowę o rachunek;

- w okresie promocji zawarły umowę o kartę płatniczą;

- w okresie promocji zawarły umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej;

- wykonają raz w miesiącu przelew do ZUS lub US oraz transakcję bezgotówkową.

Premia w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych na terytorium RP przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta jest wypłacana do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca z zastrzeżeniem, że miesięczna łączna wartość wypłacanej premii nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto.

Promocja obowiązuje do odwołania.

mBank

 „150 zł na start” oraz premia za konto - 100 zł. Promocja skierowana do nowych klientów, którzy otworzą rachunek firmowy mBiznes Standard oraz dodatkowo spełnią warunki stawiane przez bank oraz Bankier.pl.

W ramach promocji przedsiębiorcy jest wypłacana premia w wysokości 100 zł oraz dodatkowo może liczyć na zwolnienie z opłat za prowadzenie konta przez okres 24 m-cy, kartę, przelewy krajowe internetowe oraz brak opłat za wypłatę gotówki w bankomatach mBanku, Euronetu, Planet Cash, BZ WBK i wpłat gotówki w wpłatomatach mBanku oraz Eurone, pod warunkiem:

- łożenia wniosku o otwarcie konta do 30.06.2017 r.;

- wykonanie przelewu do ZUS na min. 250 zł w ciągu 30 dni od dnia otwarcia rachunku;

Dodatkowo wypłacana jest premia w wysokości 150 zł od Bankier.pl pod warunkiem:

- złożenia wniosku o otwarcie rachunku, na dedykowanej stronie promocji do 30.06.2017 r.;

- otwarcia konta mBiznes Standard z linku, który zostanie przesłany po zarejestrowaniu się na stronie promocji;

- w terminie 1 miesiąca od dnia wysłania wniosku i nie później niż do 31 lipca 2017r., na podstawie wysłanego wniosku mieć już zawartą umowę o rachunek;

- w terminie 1 miesiąca od dnia otwarcia konta i nie później niż do 31 sierpnia 2017r., wykonać min. 1 transakcję bezgotówkową lub przelew (nie wliczają się przelewy wewnętrzne);

- przesłania numeru nowo otworzonego rachunku, na który zostanie przelana premia poprzez stronę promocji;

- wyrażenia zgody na przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędnych do przeprowadzenia promocji.

Promocja obowiązuje do 30.06.2017 r.

Pakiet Office 365 dla firm nawet za 0 zł przy założeniu konta firmowego. Do promocji mogą przystąpić osoby, które:

- w okresie obowiązywania promocji otworzą rachunek firmowy Biznes konto Standard;

- zaakceptują regulamin promocji;

- w okresie trzech miesięcy od otwarcia rachunku będą dokonywać płatności składek ZUS w wysokości min. 250 zł z nowo otwartego rachunku.

Z promocji wyłączeni są natomiast przedsiębiorcy, który posiadali rachunek firmowy w okresie 24 miesięcy liczonym do dnia 20.04.2017 r. Po spełnieniu warunków, posiadacz rachunku otrzyma kod promocyjny na zakup Pakietu Office w cenie 199 zł na stronie promocji partnera. Po dokonaniu płatności do ZUS, bank wypłaca na rachunek zwrot w formie premii w wysokości 100 zł, natomiast kolejne 99 zł, po dokonaniu następnej płatności do ZUS zgodnie z warunkami akcji

Promocja obowiązuje do 30.06.2017 r.

Orange Finanse

„Nawet 150 zł za przelew do ZUS w Orange Finanse, wiosna/lato 2017”. Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy w okresie trwania promocji nie posiadali konta firmowego. Klientowi przysługuje zwrot w wysokości 25 zł miesięcznie, na nowo otwarty rachunek firmowy pod warunkiem:

- opłacenia z Konta dla Firm fakturę na rzecz Orange Polska SA;

- dokonania z niego płatności za składkę ZUS.

Zwrot będzie naliczany przez 6 kolejnych pełnych miesięcy, liczonych od dnia otwarcia kotna.

Promocja obowiązuje do 17.08.2017r.

PKO BP

100 zł za otwarcie Konta Firmowego. Promocja jest skierowana do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy, w tym wykonujących wolne zawody oraz rolników. Warunki do spełnienia:

- założenie PKO Konta Firmowego wraz z kartą debetową;

- wykonanie płatności ZUS na min. 250 zł w ciągu 30 dni od zawarcia umowy rachunku.

Premia zostanie wypłacona na rachunek do 30. dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków.

Promocja obowiązuje do 14.07.2017 r.

Plus Bank

„Bonus Plus dla Firm". Bank proponuje Pakiet Mikro Biznes, z którym przedsiębiorca będzie mógł obniżyć swoje wydatki związane z opłatą abonamentową za telefon bądź internet w Plusie o maksymalnie 40 zł. Aby wziąć udział w promocji, należy spełnić poniższe warunki:

- założyć rachunek Pakiet Mikro Biznes;

- posiadać jednoosobową działalność gospodarczą;

- wykonać w okresie rozliczeniowym transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł;

- korzystać z abonamentu Plusa (internet, telefon).

Wysokość bonusu zależy od sumy wszystkich transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty wydanej do rachunku Pakiet Mikro Biznes w okresie rozliczeniowym:

- bonus w wysokości 10 zł w przypadku sumy transakcji w przedziale 500-4499,99 zł;

- bonus w wysokości 20 zł w przypadku sumy transakcji w przedziale 4500-8499,99 zł;

- bonus w wysokości 40 zł w przypadku sumy transakcji na kwotę min. 8500 zł.

Uczestnicy promocji dotrzymują dodatkowe bonusy związane z przedłużeniem umowy oraz wysokością płaconego abonamentu:

- bonus w wysokości 30 zł przez 6 m-cy dla klientów, którzy zawarli nową lub przedłużyli umowę z Polkomtel od 01.03.2016r.

- bonus w wysokości 15 zł przez 12 m-cy dla klientów, którzy zawarli umowę o Rachunek Pakiet Miro Biznes do 28.02.2017r.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 19.06.2017 r.

Za otwarcie rachunku firmowego przedsiębiorcy zostaną nagrodzeni również w PKO BP oraz Orange Finanse. Z promocji 100 zł za otwarcie Konta Firmowego w PKO BP mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy. Klient jest przy tym zobowiązany do założenia rachunku firmowego wraz z kartą debetową oraz wykonania płatności ZUS na min. 250 zł w ciągu 30 dni od zawarcia umowy rachunku. Natomiast Orange Finanse oferuje 150 zł zwrotu wypłacanego po 25 zł miesięcznie, pod warunkiem zawarcia umowy o rachunek firmowy, opłacenia z niego faktury na rzecz Orange Polska SA oraz dokonania płatności składki ZUS.

Inną formą nagradzania klientów firmowych za otwarcie rachunku przyjął mBank, który oferuje bonus na zakup pakietu Office 365 dla firm w cenie 199 zł oraz Credit Agricole z akcją „Terminal POS z premią”.  Po spełnieniu określonych warunków przez właściciela własnego biznesu, bank daje możliwość posiadania darmowego konta firmowego przez 12 miesięcy oraz w zależności od obrotów miesięcznych na terminalu płatniczym – premię miesięczną w wysokości do 50 zł. Plus Bank przygotował z kolei ofertę „Bonus Plus dla Firm”, w ramach której przedsiębiorcy posiadający umowę z Polkomtel mogą liczyć na obniżenie abonamentu do 40 zł miesięcznie.

Zarabiaj na programach rekomendacyjnych

Czerwiec przyniósł zamiany również w zestawieniu programów polecających. Pojawiła się nowa oferta Toyota Banku, w ramach której przedsiębiorca rekomendujący rachunek firmowy wraz z linią kredytową może otrzymać roczną premię nawet w wysokości 14 400 zł. Właściciel własnego biznesu może dokonać dowolną liczbę poleceń, przy czym premia zostanie wypłacona za pierwsze trzy skuteczne rekomendacje w wysokości 1 proc. wartości przyznanej poleconemu linii kredytowej. Dodatkowo premia dzielona jest na 12 części i wypłacana miesięczne w kwocie do 400 zł za jednego poleconego. Należy jednak pamiętać, że aby otrzymać bonus przedsiębiorca musi posiadać rachunek firmowy oraz linię kredytową, a dodatkowo nie mieć zaległości w stosunku do banku, które przekraczałyby 6 m-cy. Aby rekomendacja była skuteczna, polecony jest zobowiązany do złożenia wniosku o konto oraz linię kredytową przez stronę internetową banku, a w razie jej przyznania – ich utrzymanie w okresie, na który została zawarta umowa.

W promocji „Polecam mBank” za polecenie konta firmowego z dodatkową usługą mKsięgowość można otrzymać 300 zł. Na mniejszy zysk mogą liczyć klienci Alior Banku, gdzie za rekomendację konta iBiznes zarabiają 140 zł, natomiast Rachunku Firmowego – 100 zł.

Programy rekomendacyjne dotyczące kont firmowych

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Alior Bank

Program rekomendacyjny. Klienci, którzy polecą rachunki firmowe banku, mogą otrzymać premię pieniężną odpowiednio w wysokości:

- 140 zł za każde konto iBiznes;

- 100 zł za każdy Rachunek Firmowy.

Aby polecający mógł otrzymać premię, odbiorca polecenia musi spełnić poniższe warunki:

- otwarcie rachunku w ciągu 30 dni od wysłania wniosku polecającego;

- wpłaty na konto w wysokości min. 500 zł w ciągu 60 dni od daty otwarcia.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Bank Zachodni WBK

„Polecaj Bank”. Bank zachęca klientów do wzięcia udziału w programie rekomendacyjnym. Osoba, która poleci m.in. konto firmowe otrzyma 100 zł premii, natomiast nagroda dla osoby poleconej wynosi 50 zł. Aby premia za otwarcie rachunku została wypłacona, należy spełnić poniższe warunki:

- zawrzeć umowę rachunku firmowego,

- wykonać płatności kartą lub płatności BLIK na łączną kwotę 200 zł, przy czym płatność musi zostać zaksięgowana w miesiącu jej wykonania.

Nagroda zostanie przekazana polecającemu oraz osobie poleconej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki promocji.

Promocja obowiązuje do 31.12.2017 r.

Inteligo

"Mam Inteligo". Posiadacz firmowego Konta Inteligo (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź wspólnicy spółki cywilnej) może wziąć udział w promocji rekomendacyjnej. Warunkiem wypłacenia bonusu jest skutecznie polecenie rachunku, co oznacza, że klient, który skorzystał z polecenia jest zobowiązany do:
-założenia rachunku,
-wyrażenia zgód marketingowych,
-wykonania w przeciągu 40 dni od założenia konta co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej na min. 200 zł oraz jednego przelewu do ZUS.
Uczestnik programu, który skutecznie polecił rachunek otrzyma 50 zł, natomiast nowy klient otrzyma przelew w wysokości 100 zł na otwarte konto. Dodatkowo uczestnicy z największą liczbą poleceń biorą udział w losowaniu nagród pieniężnych(w wysokości 1000 zł, 600 zł oraz 300 zł).
Promocja wygasa wraz z końcem XIII edycji programu w dniu 22.07.2017 r. 

mBank

„Polecam mBank”. Za polecenie konta firmowego klient może zarobić 200 zł. Jeśli natomiast poleci konto firmowe z dodatkową usługą mKsięgowość, może otrzymać 300 zł za każde polecone konto. Warunkiem wypłaty premii jest:

- wykonanie przez nowego klienta, w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku firmowego transakcji kartą debetową wydaną do rachunku na łączną kwotę 200 zł.

Łączna wartość premii miesięcznej wypłaconej osobie polecającej nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Jeśli uczestnik programu skumuluje kwotę premii przewyższającą 760 zł, otrzyma w ramach najbliższej wypłaty kwotę 760 zł, natomiast kwota pozostała zostanie wypłacona w ramach kolejnej wypłaty.

Promocja obowiązuje do dnia 31.08.2017 r.

Nest Bank

Program Partnerski. Na poleceniu BIZnest Konta, można zarobić 85 zł, pod warunkiem:

- zawarcia umowy o prowadzenie rachunku za pomocą Programu Partnerskiego;

- zalogowanie do internetowego serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej, w terminie 60 dni od dnia otwarcia konta;

- aktywacja karty do rachunku, w terminie 60 dni od jego otwarcia.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Toyota Bank

„Polecaj i Zarabiaj z Toyota Bank”. Roczna premię w maksymalnej wysokości do 14 400 zł  otrzymuje polecający, który:

- posiadała rachunek firmowy wraz z linią kredytową;

- wyrazi zgodę na przesyłanie przez bank informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej i SMS oraz materiałów marketingowych;

- nie posiadał zaległości w stosunku do banku, które przekraczały 6 m-cy;

- przekazał poleconemu identyfikator oraz nazwę firmy.

Polecający może dokonać dowolnej liczby rekomendacji, przy czym premia zostanie wypłacona za pierwszych trzech poleconych, którzy w okresie trwania promocji założą konto firmowe oraz podpiszą umowę o linii kredytowej. Premia wynosi 1 proc. wartości przyznanej linii kredytowej poleconemu, przy czym zostaje ona podzielona na części wypłacenie przez 12 miesięcy (miesięczna premia nie może przekroczyć 400 zł za jednego poleconego).

Polecony natomiast jest zobowiązany do spełnienia warunków:

- złożenie wniosku o konto oraz linię kredytową przez stronę internetową banku;

- wyrażenie zgody w formularzu zgłoszeniowym, na przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową dotyczących spełnienia warunków, od których uzależnione jest przyznanie premii;

- utrzymanie umowy konta wraz z linią kredytową w okresie, na który została zawarta umowa.

Promocja obowiązuje do 31.12.2017 r.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 19.06.2017 r.

Program rekomendacyjny posiada również Bank Zachodni WBK – „Polecaj Bank”, w którym można zyskać 100 zł za polecenie konta firmowego, Nest Bank, w którym za polecenie rachunku BIZnest Konta jest wypłacane 85 zł oraz Inteligo – „Mam Inteligo”, który nagradza premią w wysokości 50 zł, natomiast nowemu klientowi po spełnieniu określonych warunków wypłaca 100 zł na otwarte konto.

Promocje i bonusy w ramach posiadanego rachunku firmowego

Popularną usługą, jaką obecnie kierują banki do swoich klientów firmowych, są terminale płatnicze POS. Między innymi Bank Zachodni WBK posiada Konto firmowe za 0 zł z terminalem płatniczym. Przedsiębiorcy, którzy założą rachunek w okresie trwania promocji oraz rozliczą miesięcznie co najmniej jedną transakcję przy użyciu terminala POS Elavon, otrzymują darmowe prowadzenie Konta Firmowego Godnego Polecenia przez okres 12 miesięcy. Ofertę związaną z terminalem płatniczym posiada również BGŻ BNP Paribas. Klienci mają możliwość jego najmu po obniżonej stawce 9 zł przez okres 9 miesięcy. Natomiast Bank Pekao oferuje przedsiębiorcom Twój Terminal POS. W ramach akcji mikro i małe firmy, które nie korzystały dotąd z terminala, a których obrót miesięczny w terminalu nie przekroczy 15 000 zł, mają możliwość jego najmu za 0 zł przez okres dwóch pierwszych miesięcy.

Dodatkowe korzyści dla klientów zakładających konto firmowe w bankach

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Alior Bank


Portal zafirmowani.pl.  Dostęp do bezpłatnej księgowości online, pomoc ekspertów oraz bazy dokumentów  niezbędnych w celu prowadzenia działalności.

Promocyjne oprocentowanie. Posiadacz iKonta Biznes na prawo do skorzystania z promocyjnego oprocentowania Rachunku Lokacyjnego –2% od salda mniejszego lub równego 20 000 zł.

Bank Zachodni WBK

Promocja „Konto firmowe za 0 zł z terminalem płatniczym”. Z promocji mogą skorzystać osoby, które spełnia warunki:

- założą Konto Firmowe Godne Polecenia w okresie od 1.05.2017 r. do 31.08.2017 r.;

- rozliczą co najmniej jedną transakcję miesięcznie przy użyciu terminala POS Elavon na nowo otwarty rachunek.

Osoby, które spełnią powyższe warunki uzyskają zwolnienie z miesięcznej opłaty za prowadzenie konta maksymalnie przez 12 miesięcy, co daje możliwość  zaoszczędzenia do 300 zł.

Promocja obowiązuje do 31.08.2017 r.

Bonusy i programy partnerskie skierowane do klientów banku.

W ramach programów partnerskich przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zniżek oferowanych przez partnerów m.in.  35 % rabatu na najpopularniejsze portale dystrybucji ofert pracy, 50% rabatu na iPresso Express - rozwiązanie automatyzujące marketing i komunikację z klientami w firmie, 219 zł zniżki na e-księgowość - za 6 miesięcy korzystania z ifirma.pl klient zapłaci jedynie 6 PLN netto (normalna cena to 225 PLN).

Promocja obowiązuje do odwołania.

BGŻ BNP Paribas

Promocja terminali płatniczych POS. Z promocji mogą skorzystać klienci z sektora MŚP, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z dowolnego pakietu dla firm w Banku BGŻ BNP Paribas. W skład oferty wchodzi:

- najem terminalu POS za 9 zł netto przez 9 m-cy; (było 0zł)

- darmowa instalacja terminala, pakiet szkoleń z jego obsługi oraz dostęp do całodobowej pomocy serwisowej.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Citi Handlowy

Promocyjny pakiet medyczny LUX MED. Klienci w ramach posiadanego rachunku mogą skorzystać z promocyjnego pakietu medycznego dla swoich pracowników. Aby skorzystać z promocji należy posiadać rachunek dla mikroprzedsiębiorstw tj.:
- zatrudniać w firmie do 10 osób;
- obroty nie mogą przekroczyć 8 mln rocznie.
Klienci posiadający rachunek mogą wykupić dla pracowników jeden z czterech wariantów opieki medycznej w Grupie Lux Med. Promocja obowiązuje do odwołania.

Usługa City Alerts - polega na przesyłaniu informacji o koncie firmowym lub karcie kredytowej w wiadomości SMS lub e-mail. Klient do wyboru posiada pakiet Standard lub Premium. Powiadomienia dotyczą np. salda i operacji na koncie, salda zadłużenia na karcie kredytowej, terminu spłaty zadłużenia transakcji dokonanych kartą kredytową.

Citi Rabaty - dokonując zakupu kartą płatniczą, klient może skorzystać z rabatów i programów, wystarczy poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z rabatu, płacąc kartą Citibank lub w przypadku dokonywania zakupu w e-sklepie wpisania odpowiedniego kodu rabatowego.

Promocje obowiązują do odwołania.

Deutsche Bank Polska

Rabaty i podwyższone oprocentowanie oszczędności. Dla klientów, którzy założą konto dbNET Biznes, bank przygotował dodatkowe korzyść:
- specjalne warunki na rachunku oszczędnościowym Oszczędna Firma - oprocentowanie podwyższone aż do 1%;
- otrzymanie rabatów na wybrane usługi i produkty portali partnerskich m.in. rabat na przelot samolotem (usługi oferowane przez WhyNotFly): rabat na bilety lotnicze na przeloty transkontynentalne – na kwotę 50 zł, na bilety lotnicze na przeloty europejskie - na kwotę 40 zł, rabat na bilety lotnicze na przeloty krajowe - na kwotę 20 zł.

Dodatkowo możliwość bezpłatnego korzystania przez 6 miesięcy z portalu faktura.deutschebank.pl, który posiada poniższe opcje:

- fakturowanie;

- księgowość, kadry i płace;

- komplet deklaracji (w tym składane online do Urzędu Skarbowego);

- monitoring rozliczeń;

- telefoniczne wsparcie techniczne i księgowe.
Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Bank

Program do faktur. Klient, który założy dowolne konto firmowe, ma możliwość korzystania z  programu do fakturowania bez ponoszenia opłat. Umożliwia wystawienie faktury, wysłanie ją do kontrahenta e-mailem, wydrukowanie lub zapisanie na dysku. Z pomocą programu przedsiębiorca możesz wystawić dowolną ilość faktur.

Promocja obowiązuje do odwołania.

ING Bank Śląski

"Wizytówka dla przedsiębiorcy". Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają poniższe warunki:
-od dnia 20.05.2013 r. nie byli posiadaczami żadnej z oferty banku dla przedsiębiorców
- otworzą Konto Direct dla firmy lub konto firmowe walutowe
- przynajmniej raz zalogują się do bankowości internetowej.
Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne i partnerskie. Po założeniu rachunku klient otrzymuje zaproszenie do zamówienia 100 wizytówek, które jest ważne przez okres 2 miesięcy .
Promocja obowiązuje do odwołania.

Oragne Finanse

Program Rabatowy. Program obejmuje ok. 3000 punktów partnerów, m.in. sklepy, hotele, restauracje, punkty usługowe, sklepy internetowe i wiele innych. Wystarczy poinformować sprzedawcę przed wystawieniem rachunku, płatność będzie dokonana kartą Orange Finanse bądź w przypadku zakupów internetowych - w formularzu zamówienia należy wpisać numer BIN, czyli pierwszych sześć cyfr karty Orange Finanse. Rabat udzielany jest od podstawowej ceny na metce i nie łączy się z innymi promocjami partnera.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Pekao Bank

Promocja „Otwórz rachunek firmowy na atrakcyjnych warunkach i odbierz powerbank”. Oferta jest skierowana do nowych klientów, którzy rozpoczną wykonywanie działalności gospodarczej w okresie od 6.02.2017 r. do 31.05.2017 r.  Pierwszych 7000 Klientów, którzy w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podpiszą umowę o rachunek firmowy, bankowość internetową i kartę debetową oraz dokonają otrzymaną kartą co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej, otrzyma upominek w postaci urządzenia powerbank o pojemności 3000 mAh.

Promocja trwa do 20.09.2017 r.

Twój Terminal POS. Oferta dotyczy mikro i małych firm, które nie korzystały dotąd z terminala POS, których obrót miesięczny w terminalu nie przekroczy 15 000 zł. W skład oferty wchodzi:

- najem terminalu POS za 0 zł przez 2 pierwsze miesiące;

- zamontowanie terminala POS wraz ze szkoleniem z jego obsługi.

Po okresie promocji opłata za dzierżawę terminala wynosi od 30 do 50 zł/m-c, w zależności od rodzaju terminala oraz dodatkowo prowizja od przyjmowanych transakcji – od 0,60 do 0,95%.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Pakiet Dodatkowych Korzyści. Programem objęte są wszystkie karty płatnicze dostępne dla firm w ramach dowolnego Pakietu Mój Biznes. Plącąc dowolną kartą klient może korzystać z atrakcyjnych rabatów i ofert specjalnych:
- płacąc kartą, przelewem lub przez telefon komórkowy klienci mogą skorzystać z rabatów (nawet do 30 %) i promocji w blisko 2000 punktach handlowo-usługowych i sklepach e-commerce.

Pakiet Trwałych Korzyści. W ramach programu klienci banku mogą skorzystać z ofert specjalnych i rabatów. Do skorzystania z tańszych usług firm partnerskich m.in. Lexmark, Allianz czy BIG InfoMonitor, uprawnia otrzymany przez klienta kod. Z oferty może skorzystać również posiadacz karty kredytowej VISA Business.
Promocje obowiązują do odwołania.

PKO BP


Usługi Księgowe - szybkafaktura.pl. Klienci mają możliwość bezpłatnego korzystania z pakietu biznesowego przez 6 m-c od otwarcia rachunku. Platforma szybkafaktura.pl umożliwia:

- wystawienie faktury lub innego dokumentu przychodowego;

- kontrolę finansów firmy oraz rozliczenie podatku;

- korzystanie z biura rachunkowego.

Powiadomienia SMS. Klienci w ramach posiadanego rachunku PKO Konto Firmowe przez okres 3 m-c mogą korzystać z bezpłatnych powiadomień SMS.

Promocje obowiązują do odwołania.

Toyota Bank

Promocje z Kartą. Do programu może przystąpić każdy posiadacz karty Visa Toyota Bank, który dokona rejestracji karty. Klienci mogą korzystać z ofert partnerów programu, zyskując zwrot części pieniędzy.

Volkswagen Bank

Promocje Visa Business. Przedsiębiorcy aktywujący kartę płatniczą mogą liczyć przy dokonywaniu płatności za jej pomocą, na rabaty w wybranych sklepach partnerskich, m.in. 5% zniżki od narzędzia.pl, 30 zł na pierwszy przejazd z Taxify czy 20% zniżki na serwis laptopów CTI Telenet.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 19.06.2017 r.

Inna formą zachęty są m.in. usługi księgowe oferowane przez Alior Bank – Portal zafirmowani.pl, Deutsche Bank – faktura.deutschebank.pl, Idea Bank – program do faktur oraz PKO BP – szybkafaktura.pl.

W ramach posiadanego rachunku firmowego można skorzystać również z rabatów. Taką formę nagradzania przedsiębiorców za posiadanie konta firmowego przyjęli: Bank Zachodni WBK, City Handlowy, Deutsche Bank, Orange Finanse oraz Bank Pekao. Program obejmuje punkty partnerskie, m.in. sklepy, hotele, restauracje, punkty usługowe, sklepy internetowe. Ze strony Banku Pekao przedsiębiorcy mogą również liczyć na upominek w postaci urządzenia powerbank o pojemności 3000 mAh, natomiast ING Bank Śląski, za otwarcie Konta Direct, oferuje 100 wizytówek.

W czerwcu po raz pierwszy pojawiła się oferta programu polecającego Toyota Bank. Jest to kolejna instytucja, która w promocjach i bonusach dostrzegła możliwość pozyskania nowych klientów firmowych. Należy jednak zauważyć, że warunki stawiane przed osobą rekomendującą oraz poleconą nie należą do prostych. Są one przede wszystkim zobowiązane do założenia rachunku firmowego wraz z linią kredytową. Jednak w zamian za to można otrzymać wysoką premię pieniężną. Analizując aktualne zestawienie, można stwierdzić, że w dalszym ciągu promocje są oferowane przez nieliczne banki, jednak z miesiąca na miesiąc ich liczba rośnie. 

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne