Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PAMAPOL SA

Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PAMAPOL SA z siedzibą w Ruścu

W związku z ogłoszonym w dniu 23 maja 2018 r. przez AMERYKANKA STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ruścu jako wzywającym („Wzywający”), za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („DM PKO BP”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pamapol S.A. z siedzibą w Ruścu („Akcje”, „Spółka”), Wzywający, który jest jednocześnie Nabywającym („Nabywający”) informuje, że zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r. poz. 1748), Nabywający podjął decyzję o zmianie z dniem 9 lipca 2018 r. określonej w pkt 8 Wezwania ceny, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, z 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) za każdą Akcję, w związku z czym pkt 8 Wezwania przyjmuje następujące brzmienie:

„Akcje objęte Wezwaniem nabywane będą po cenie 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) za każdą Akcję („Cena Akcji”). Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”

W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywane akcje Spółki, odpowiedniemu podwyższeniu uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539) („Ustawa”).

Wskazana powyżej podwyższona Cena Wezwania zostanie zapłacona za wszystkie akcje Spółki objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za akcje Spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszej informacji.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego/ Nabywającego:

Paweł Szataniak – Prezes Zarządu Komplementariusza

Podpisy osób działających w imieniu DM PKO BP:

Filip Paszke – Dyrektor Domu Maklerskiego

Piotr Rusiecki – Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego

kom amp/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
PAMAPOL 0,51% 0,98
2020-02-27 16:45:22
WIG -3,99% 51 318,69
2020-02-27 17:15:02
WIG20 -4,29% 1 850,61
2020-02-27 17:15:00
WIG30 -4,02% 2 145,34
2020-02-27 17:15:01
MWIG40 -3,15% 3 686,78
2020-02-27 17:15:01
DAX -3,19% 12 367,46
2020-02-27 17:37:00
NASDAQ -4,61% 8 566,48
2020-02-27 22:03:00
SP500 -4,42% 2 978,76
2020-02-27 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.