REKLAMA

Kino Polska TV S.A.: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.

2021-02-08 18:17
publikacja
2021-02-08 18:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-08
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Kino Polska TV S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. („Grupa”) za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.

• Przychody z umów z klientami
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r.: 211 810 tys. zł
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r.: 201 594 tys. zł

• Zysk na działalności operacyjnej
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r.: 33 952 tys. zł
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r.: 26 103 tys. zł

• Zysk netto
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r.: 26 280 tys. zł
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r.: 18 564 tys. zł

Powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyniku segmentu Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne (dynamiczny wzrost sprzedaży na rynkach międzynarodowych). W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 r. Grupa zanotowała także wyższe wyniki segmentów Kanały marki Kino Polska oraz Stopklatka.

Zarząd Spółki informuje również, że powyższe wyniki finansowe (za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.) nie zostały jeszcze zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Grupy. Zaudytowane wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym Grupy za rok 2020, którego publikacja zaplanowana jest na 18 marca 2021 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2021).

W przypadku, gdyby po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego Grupy wysokość zaprezentowanych w niniejszym raporcie wyników finansowych znacząco się zmieniła, Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z jego aktualizacją.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-08 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2021-02-08 Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki