Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?

Dla większości przedsiębiorców obowiązek stosowania kasy fiskalnej zależy od wysokości obrotów i zakresu działalności gospodarczej. Istnieją też rodzaje działalności, dla których korzystanie z kasy zawsze jest obowiązkowe. Co warto wiedzieć o kasie fiskalnej w kontekście działalności gospodarczej?

Którzy przedsiębiorcy muszą korzystać z kasy fiskalnej?


Przedsiębiorca otwierający działalność gospodarczą, powinien przede wszystkim sprawdzić, czy przepisy nie nakazują mu obligatoryjnie korzystać z kasy fiskalnej. Istnieje bowiem grupa takich rodzajów działalności gospodarczej, wobec których nie stosuje się żadnych zwolnień z rejestrowania sprzedaży kasą fiskalną. Chodzi o przedsiębiorców, których działalność gospodarcza polega m.in. na:
 1. Interwencja Bankier.pl: Szef każe mi płacić za nieuregulowane faktury
  świadczeniu usług przewozów pasażerskich samochodowych regularnych i nieregularnych;

 2. świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami; 
 3. sprzedaży nagranych płyt CD, płyt DVD, taśm magnetycznych, dyskietek, kart pamięci, które zwierają dane lub oprogramowanie komputerowe (w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie); 
 4. sprzedaży sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego, fotograficznego; 
 5. sprzedaży części samochodowych; 
 6. sprzedaży wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%. 
 7. sprzedaży gazu płynnego.
Pełna lista zakresów działalności przedsiębiorców, dla których kasa fiskalna jest obligatoryjna, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.07.2010 r. (w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).

Którzy przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku zakupu kasy fiskalnej?


Jeśli działalność gospodarcza przedsiębiorcy nie mieści się w powyższej grupie, można skorzystać ze zwolnienia. Obecnie funkcjonują równorzędnie dwa rodzaje zwolnień z konieczności stosowania kasy fiskalnej:
 • zależne od wielkości obrotu,
 • zależne od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Zwolnienie ze względu na obroty


Zwolnienie zależące od wielkości obrotu dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy nie zaliczają się do grupy opisanej w pierwszym akapicie tego artykułu.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w 2012 roku nie musi stosować kasy fiskalnej do momentu, gdy wielkość jego obrotów nie przekroczy kwoty 20 tys. zł. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność kolejny rok limit ten wynosi 40 tys. zł, pod warunkiem, że obrót z działalności podlegającej ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 40 tys. zł.

W powyższych limitach nie należy uwzględniać obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz firm, organizacji i administracji państwowej lub samorządowej. Pod uwagę brana jest jedynie sprzedaż prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Zwolnienie przedmiotowe


Przedsiębiorca, który przekroczył obrót określony przez powyższe limity, powinien sprawdzić, czy w związku z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej nie przysługuje mu zwolnienie przedmiotowe, dzięki któremu wciąż nie jest zobligowany do korzystania z kasy fiskalnej.

Z obowiązku rejestrowania sprzedaży kasą fiskalną zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż dla firm lub organizacji oraz dla administracji państwowej lub samorządowej. Ponadto, niektórzy przedsiębiorcy, mimo zawierania transakcji z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nie muszą ewidencjonować sprzedaży kasą fiskalną. Chodzi o właścicieli firm, których działalność gospodarcza polega m.in. na:
 1. świadczeniu usług przewozów pasażerskich rozkładowych, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny;
 2. świadczeniu usług pocztowych i kurierskich; 
 3. świadczeniu usług telekomunikacyjnych; 
 4. świadczeniu usług finansowych i ubezpieczeniowych; 
 5. świadczeniu usług w zakresie edukacji (z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca); 
 6. dostawie towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek przedsiębiorcy.
Pełną listę zwolnień przedmiotowych również można znaleźć w uprzednio przywołanym Rozporządzeniu (w załączniku zatytułowanym „Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania”).

Komu przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej?


Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej, mogą odliczyć kwotę przeznaczoną na zakup tego urządzenia od podatku VAT. Odliczyć można 90% ceny zakupu netto (bez VAT) kasy fiskalnej, jednak kwota odliczenia nie może przekroczyć 700 zł.

Do odliczenia niezbędna jest faktura wystawiona na firmę przedsiębiorcy, potwierdzająca zakupienie kasy. Właściciel firmy powinien również posiadać potwierdzenie zapłaty całej należności za zakupioną kasę. Rozliczenia zakupu kasy fiskalnej należy dokonać na druku VAT-7, przy czym z powyższej ulgi można skorzystać jedynie w przypadku zakupu kasy, która spełnia kryteria techniczne określone przez Ministra Finansów. O tym, czy kasa spełnia te kryteria mówi certyfikat homologacji nadawany przez Główny Urząd Miar.

Łukasz Piechowiak: 2,5 mln zł mandatu za niewydawanie paragonów

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej mogą również korzystać przedsiębiorcy zwolnieni z VAT. W takiej sytuacji przysługuje zwrot poniesionego kosztu, który jest wypłacany przez urząd skarbowy na rachunek przedsiębiorcy. Aby uzyskać taki zwrot należy złożyć do urzędu skarbowego wniosek, do którego przedsiębiorca załącza oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy fiskalnej oraz dowód zapłaty całej należności.

Czy przedsiębiorca może stracić ulgę na zakup kasy fiskalnej?


 W niektórych sytuacjach przedsiębiorca może być zobowiązany do zwrotu kwoty ulgi, z której skorzystał w związku z zakupem kasy fiskalnej. Staje się tak, jeśli kasa nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności przynajmniej przez 3 lata. W tym czasie firma nie może zostać ani zlikwidowana, ani sprzedana. Ponadto, właściciel firmy musi pamiętać, aby co 24 miesiące dokonywać przeglądu technicznego kasy fiskalnej.


Obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego i fiskalizacja kasy rejestrującej


Przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, by pisemnie poinformować właściwy urząd skarbowy o rozpoczęciu rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. W zgłoszeniu tym należy zamieścić informację o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich użytkowania. Informację tę należy złożyć w urzędzie skarbowym przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży kasą fiskalną.

Do momentu wykonania tzw. fiskalizacji, kasa rejestrująca działa w trybie szkoleniowym i można ją wykorzystywać do nauki obsługi, testowania itp. Od transakcji wykonanych przed fiskalizacją nie trzeba płacić podatków.

Fiskalizacja musi być dokonywana przez upoważnionego serwisanta. Jest to uaktywnienie kasy, które kończy się wydrukiem odpowiedniego raportu. W ciągu 7 dni od tej czynności przedsiębiorca powinien zgłosić fakt fiskalizacji kasy do urzędu skarbowego.

Jak używać kasy fiskalnej?


Podstawową zasadą korzystania z kasy fiskalnej jest konieczność ewidencjonowania kasą każdej sprzedaży i wydawania klientom paragonów. Ponadto, trzeba pamiętać o sporządzaniu raportów kasowych - dobowych oraz miesięcznych. Taki raport nie może być sporządzony później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w następnym dniu lub miesiącu.

Bardzo ważną kwestią jest obowiązek odpowiedniego archiwizowania wszystkich dokumentów kasowych (kopii paragonów oraz raportów). Dokumenty te powinny być przechowywane przez przedsiębiorcę przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym minął termin na uregulowanie podatku VAT.


/infakt.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~ifemelu

szukałam wiadomości o obowiązku rejestrowania kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży przez internet i znalazłam taki artykuł:
http://cenabiznesu.pl/-sprzedaz-e-bookow-a-kasa-fiskalna/0/0/50da3df4cd84f48cb58940ff1c4f13bb

czy ma to zastosowanie do innych towarów sprzedawanych w sieci? Jak to się ma do sprzedaży rzeczy materialnych, nie tylko e-booków nie na nośnikach?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 12 ~mar

Ja uważam, że kasy fiskalne powinni
mieć urzędnicy, którzy wydają pieniądze
publiczne bez opamiętania i na własne
cele. Nikt ich z tego nie rozlicza.

! Odpowiedz
1 4 ~konrad

Dlaczego lekarze świadczący prywatne usługi lecznicze nie wystawiają paragonu? i to jest w porządku?

! Odpowiedz
1 1 ~mm

Moja stomatolog nie wypuści pacjentów z gabinetu bez paragonu. Więc chodzi pewnie o uczciwość.

! Odpowiedz
6 0 ~nikola

w obecnych czasach chyba wszyscy powinni mieć kasę i od wszystkich powinniśmy już żądać paragonów. Dla tych, którzy nie zaopatrzyli się dotychcach w kasę/drukarkę fiskalną polecam profesjonalne centrum sprzedaży http://centrumkasiarzy.pl/. W swojej ofercie mają bardzo szeroką gamę produktów, chętnie służą radą a punkty sprzedaży zlokalizowane są na terenie całego kraju

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 5 ~nMo

co to reklama, nie ma kasy jak niema obowiązku, nie dość że w polsce petent jest traktowany jako oszust krętacz - przestępca to jeszcze cały czas chore nowelizacje utrudniające życie....

! Odpowiedz
4 0 ~wiesia

zakup odpowiedniej kasy fiskalnej to istotna sprawa, najlepiej kupić ją w salonie, który głównie się w tym trudni - osobiście mogę polecić profesjonalną sieć sprzedaży centrumkasiarzy.pl/- jestem w pełni usatysfakcjonowana z zakupu oraz wdzięczna za fachową poradę

! Odpowiedz
3 3 ~łuki

Witam, zwracam się z prośbą, jeśli nie czujesz się dotknięty przez kryzys finansowy albo jesteś po prostu człowiekiem dobrej woli proszę wspomóż mnie. Szukam trzydziestu tysięcy pomocnych ludzi, którzy zechcieliby mi pomóc, ponieważ muszę spłacić kredyt, który jest dla mnie zbyt dużym ciężarem. Dlatego proszę Cię o pomoc w wysokości 1 złotówki lub dowolnej kwoty na konto nr 43114020040000380264446126. Z góry dziękuję wszystkim ofiarodawcom- Łukasz Laszczak.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 3 ~dfsf

proponuję udać się do pracy

! Odpowiedz
0 1 ~co to

koszty prowadzenia OFE jak ktoś wcześniej policzył to ok. 1,5 mld zł rocznie a jak to policzyć przez 20 l. to jest kosmos. Ile by za to można zmniejszyć bezrobocia- w pale się nie mieści. Natychmiast to badziewie do likwidacji.Tusko-ciule niech zrobią reforme dla lekarzy by pracowali po 8 godz, dziennie z pampersami w majtach tak jak kasjerki w hiper m.Dosyć tych przywilejów komunistycznych i opie dalania się w robocie. A jak się im nie podoba to na kase do sklepu. znikną kolejki u specjalistów.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl