REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

KUBOTA S.A.: Szacunkowa łączna wartość zamówień otrzymanych od istotnego kontrahenta na okres styczeń-wrzesień 2023 r.

2022-11-18 15:03
publikacja
2022-11-18 15:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-18
Skrócona nazwa emitenta
KUBOTA S.A.
Temat
Szacunkowa łączna wartość zamówień otrzymanych od istotnego kontrahenta na okres styczeń-wrzesień 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na dzień przekazania niniejszego raportu, łączna wartość zamówień otrzymanych przez Emitenta od spółki Jeronimo Martins Polska S.A. („Kontrahent”) na okres styczeń – wrzesień 2023 roku wynosi około 10 mln złotych. W związku z faktem, że w obowiązującej strony umowie ramowej Emitent ustalił z Kontrahentem krótkie terminy płatności, zarówno realizacja zamówień jak i przypadające z tego tytułu płatności, będą miały miejsce w ww. okresie tj. do końca III kwartału 2023 roku.

Emitent zaznacza, że w związku z uzależnieniem cen sprzedaży w szczególności od wartości frachtów, wyżej wskazana szacunkowa, łączna wartość zamówień od Kontrahenta może ulec zarówno znacznemu zmniejszeniu, jak również zwiększeniu. Emitent wskazuje, że w przypadku znacznej zmiany łącznej wartości zamówień od Kontrahenta w okresie styczeń – wrzesień 2023 r. przekaże stosowną aktualizację w odrębnym raporcie bieżącym.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że wskazana kwota może stanowić istotną część uzyskanych przez Emitenta przychodów w 2023 roku, a także z uwagi na fakt, iż podobnie jak w latach 2019-2022 (o czym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym) istotna część przychodów uzyskanych przez Emitenta w 2023 roku może pochodzić od Kontrahenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-18 Alina Sztoch Prezeska zarządu Alina Sztoch
2022-11-18 Joanna Kwiatkowska Wiceprezeska zarządu Joanna Kwiatkowska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki