10,3000 zł
-1,90% -0,2000 zł
Kubota S.A. (KUB)

Wyniki finansowe - KUBOTA			

Jednostkowe raporty kwartalne

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 398 6 269 8 662 3 405
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 182 1 030 1 177 126
Zysk (strata) brutto (tys.) 175 1 090 1 210 59
Zysk (strata) netto (tys.)* 161 1 077 796 12
Amortyzacja (tys.) 46 46 44 44
EBITDA (tys.) 228 1 076 1 221 170
Aktywa (tys.) 6 723 7 422 7 967 6 822
Kapitał własny (tys.)* 3 918 4 995 5 790 5 802
Liczba akcji (tys. szt.) 1 403,727 1 403,727 1 403,727 1 403,727
Zysk na akcję (zł) 0,115 0,767 0,567 0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,791 3,558 4,125 4,133
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.