REKLAMA

KSF: Straty kredytowe groźne dla banków

2020-09-22 06:50
publikacja
2020-09-22 06:50
fot. Jesper Dijohn / vario images / FORUM

Pandemia zmieniła charakter i hierahie źródeł ryzyka dla systemu bankowego, za nowe uznano ryzyko strat kredytowych, jakie mogą powstać w wyniku pogorszenia się kondycji finansowej kredytobiorców - uznał Komitet Stabilności Finansowej.

"Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym i jego otoczeniu, zidentyfikowane w cyklicznej ankiecie na ten temat. Komitet ocenił, że na skutek pandemii Covid-19 zmienił się charakter i hierarchia źródeł ryzyka dla systemu bankowego w Polsce. Jako nowe i istotne jego źródło wskazano straty kredytowe, jakie mogą powstać w wyniku pogorszenia się kondycji finansowej kredytobiorców w związku ze skutkami pandemii" - napisano w komunikacie.

"Ponadto, możliwe jest nadmierne ograniczenie przez banki dostępności kredytu" - dodano.

KSF dodał, że istotnym słabym punktem w systemie bankowym pozostaje portfel walutowych kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipoteką, w kontekście rozstrzygnięć krajowych sądów w tych sprawach.

Według KSF źródłem ryzyka pozostaje również trudna sytuacja finansowa niektórych instytucji kredytowych oraz możliwość wystąpienia efektu zarażania.

W komunikacie po posiedzeniu KSF podano, że zapoznał się on z podsumowaniem bieżących analiz w zakresie tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych.

"Pandemia Covid-19 dotknęła sektor nieruchomości mieszkaniowych w okresie szczytu koniunktury i przyczyniła się do osłabienia aktywności na tym rynku. W wyniku pandemii doszło też do osłabienia popytu na kredyt mieszkaniowy i zaostrzenia warunków jego udzielania przez banki. Jednocześnie w porównaniu do innych kategorii kredytów, obserwowany spadek dynamiki kredytów mieszkaniowych i ryzyko wystąpienia nadmiernego ograniczenia kredytu są relatywnie niewielkie" - napisano.

Komitet omówił przedstawione przez BFG propozycje dotyczące zmiany metodyki wyznaczania MREL w związku z implementacją nowej dyrektywy regulującej kwestie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Komitet zapoznał się z informacją na temat bieżącej sytuacji w obszarze portfela mieszkaniowych kredytów walutowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi dotyczącymi umów kredytowych tego rodzaju.

Ponadto KSF, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania w II i III kwartale 2020 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) odpowiednich informacji o jego wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. (PAP Biznes)

map/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki