KRUSZWICA: Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku.

2019-06-05 11:41
publikacja
2019-06-05 11:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2019 roku, na podstawie uchwały nr 7/2019, dokonało podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 97 809 117,48 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy sto siedemnaście złotych i 48/100 groszy) w następujący sposób:

a) przeznaczyło zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 58 846 589,44 zł (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 44/100 groszy) na wypłatę dywidendy, czyli 2,56 zł (dwa złote i 56/100 groszy) na jedną akcję;
b) przeznaczyło pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 38 962 528,04 zł (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych i 04/100 groszy) na kapitał rezerwowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 19 lipca 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na 6 sierpnia 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Jacek Michalak Członek Zarządu
2019-06-05 Sławomir Werbiński Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki