161,8000 zł
-1,94% -3,2000 zł
Kruk SA (KRU)

Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela KRUK S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 97 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-18
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela KRUK S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 95/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 18 października 2016 roku powziął informację o uplasowaniu przez Dealera w imieniu Emitenta niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA4 oraz serii AA5 (Obligacje) i ich zaewidencjonowaniu w Ewidencji Depozytariusza. Zgodnie z powziętą informacją, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych odpowiednio 75 000 Obligacji Serii AA4 oraz 75 000 Obligacji Serii AA5, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 PLN oraz o łącznej wartości emisyjnej 150 mln PLN. Oprocentowanie Obligacji Serii AA4 zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 3,25 punktu procentowego w skali roku, natomiast oprocentowanie Obligacji Serii AA5 zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 2,5 punktu procentowego w skali roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 97/2016


Date of the report: October 18th 2016


Subject: Allotment of unsecured bearer bonds of KRUK S.A.


Legal basis: Art. 17.1 of MAR – Inside information


Text of the report:


Further to Current Report No. 95/2016 of October 14th 2016 on the issue
of bonds, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”, the
“Issuer”) announces that on October 18th 2016 it became aware of
successful placement by the Dealer, acting on behalf of the Issuer, of
the Series AA4 and AA5 unsecured bearer bonds (the “Bonds”) and their
entry in the Depositary Register. Based on the information, the
Company’s Management Board concluded that the Bond issue was successful
and that 75,000 Bonds Series AA4 and 75,000 Bonds Series AA5 had been
allotted, each with a nominal value per bond equal to the issue price of
PLN 1,000 (with a total value amounting to PLN 150m). The interest rate
on Series AA4 Bonds has been set at the WIBOR rate for three-month
inter-bank deposits plus 3.25 percentage points per year, while the
interest rate on Series AA5 Bonds has been set at the WIBOR rate for
three-month inter-bank deposits plus 2.5 percentage points per year.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-10-18 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2016-10-18 Michał Zasępa Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.