REKLAMA
RPP

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

2022-11-24 15:09
publikacja
2022-11-24 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_NWZ_2022_11_24.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_EGM_2022_11_24.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-24
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 24 listopada 2022 r.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Ponadto nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 punkt 6-7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Uchwały_NWZ_2022_11_24.pdfUchwały_NWZ_2022_11_24.pdf Uchwały - załącznik
Resolutions_EGM_2022_11_24.pdfResolutions_EGM_2022_11_24.pdf Resolutions - appendix

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resolutions
of the Extraordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.


The
Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby provides attached the
resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of KGHM Polska
Miedź S.A., which was convened on 24 November 2022.


The
Management Board of the Company announces that the Extraordinary General
Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. did not fail to consider any of the
points of the agenda. Moreover, no objections were raised to the minutes
of any of the adopted resolutions.


Legal
basis: § 19 sec. 1 point 6 –7, 9 of the Decree of the Minister of
Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and conditions for recognising as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(Journal of Laws of 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Marek Świder Wiceprezes Zarządu
2022-11-24 Marek Pietrzak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki