REKLAMA

KANIA: Wypowiedzenie umów kredytowych przez Alior Bank S.A.

2019-06-12 14:07
publikacja
2019-06-12 14:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Wypowiedzenie umów kredytowych przez Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) oświadczenia o wypowiedzeniu dwóch następujących umów:

1. umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 27 marca 2018 roku z późniejszymi zmianami. Umowa ta została wypowiedziana z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
Jako powód wypowiedzenia wskazano m.in. niewywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków informacyjnych wynikających z umowy, niewykonywanie zobowiązania do utrzymania wpływów na rachunki prowadzone w Banku w odpowiedniej wysokości, proporcjonalnej do udziału Banku w finansowaniu, oraz utratę w ocenie Banku zdolności kredytowej przez Spółkę.

W związku z wypowiedzeniem wyżej wymienionej umowy Bank wezwał Spółkę do zwrotu wszelkich kwot należnych mu na mocy umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Bank poinformował Spółkę, że na dzień 6 czerwca 2019 r. zadłużenie Spółki wobec Banku z tytułu umowy wynosi łącznie 29.964.304,03 zł.

2. umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką z dnia 27 marca 2018 r. z późniejszymi zmianami. Umowa ta została wypowiedziana z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. Jako powód wypowiedzenia wskazano m.in. niewywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków informacyjnych wynikających z umowy, niewykonywanie zobowiązania do utrzymania wpływów na rachunki prowadzone w Banku w odpowiedniej wysokości, proporcjonalnej do udziału Banku w finansowaniu, oraz utratę w ocenie Banku zdolności kredytowej przez Spółkę.

W związku z wypowiedzeniem wyżej wymienionej umowy Bank wezwał Spółkę do zwrotu wszelkich kwot należnych Bankowi na mocy umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce oświadczenia o wypowiedzeniu. Bank poinformował Spółkę, że na dzień 6 czerwca 2019 r. zadłużenie Spółki wobec Banku z tytułu tej umowy wynosi łącznie 15.387.915,61 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-12 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2019-06-12 Ewa Łuczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki