REKLAMA

JHM DEVELOPMENT S.A.: Zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w punkcie 8.2.03 pkt j) Warunków Emisji Obligacji serii B

2020-07-30 13:30
publikacja
2020-07-30 13:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-30
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w punkcie 8.2.03 pkt j) Warunków Emisji Obligacji serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z wycofaniem z dniem 28 lipca 2020 r. akcji JHM DEVELOPMENT S.A. z obrotu na Głównym Rynku GPW, Zarząd Emitenta informuje o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w punkcie 8.2.03 pkt j) Warunków Emisji Obligacji serii B Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach.

Zgodnie z pkt 8.2.05 d) Warunków Emisji Obligacji serii B Emitent wymaga przedstawienia świadectwa depozytowego w rozumieniu art. 9 Ustawy o Obrocie lub innego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza.
Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że w ramach Okresowej Amortyzacji Obligacji w dniu 15 sierpnia br. dokonany zostanie wykup 1.680 sztuk obligacji serii B.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-30 Regina Biskupska Prezes Zarządu
2020-07-30 Sławomir Siedlarski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki