REKLAMA

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Udzielenie pożyczki

2021-05-31 21:13
publikacja
2021-05-31 21:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych
Temat
Udzielenie pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, zawarł z Yellow Boson SA z siedzibą w Poznaniu (dalej: Yellow Boson) umowę (dalej: Umowa), na podstawie której udzielił Yellow Boson pożyczki w kwocie 900.000,00 zł (dalej: Pożyczka). Pożyczka została udzielona z terminem spłaty do 31 maja 2022 r., z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów. Pożyczka jest oprocentowana na zasadach rynkowych. Spółka ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę, gdy z powodu złego stanu majątkowego Yellow Boson będzie wątpliwe, czy pożyczka zostanie zwrócona. W tym przypadku Spółce przysługuje prawo żądania natychmiastowego zwrotu całej sumy pożyczki. Celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy (spłata kwoty pożyczki wraz z odsetkami w terminie) Yellow Boson składa do dyspozycji Spółki weksel in blanco, z własnego wystawienia, z klauzulą bez protestu, który Spółka ma prawo wypełnić na kwotę równą wymagalnym roszczeniom wynikającym z niniejszej Umowy, opatrzyć datą płatności i domicylować.
Ponadto Zarząd wskazuje, iż Spółka jest stroną zawartego z Yellow Boson w dniu 18 maja 2021 r. listu intencyjnego, w którym Strony postanowiły podjąć negocjacje w sprawie połączenia obu spółek. Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Yellow Boson (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom Yellow Boson akcji Spółki. O zawarciu listu intencyjnego Spółka informowała w drodze raportu ESPI nr 6/2021 z dn. 18 maja 2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Edyta Gajewska-Zapert Prezes Edyta Gajewska-Zapert
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki