REKLAMA

Informacja o ziszczeniu się jednego z warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIME CAR MANAGEMENT SA

2019-01-07 12:22
publikacja
2019-01-07 12:22

Informacja o ziszczeniu się jednego z warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIME CAR MANAGEMENT SA - komunikat

Spółka PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Wzywający”), w związku z ogłoszonym w dniu 7 listopada 2018 r. przez Wzywającego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, i odpowiednio „Wezwanie”), działając na podstawie §4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia, niniejszym informuje, w dniu 4 stycznia 2019 r. Spółka zawarła z Wzywającym umowę na przeprowadzenie badania Spółki, co oznacza ziszczenie się warunku zastrzeżonego w punkcie 30 lit. b) Wezwania.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Imię i nazwisko: Przemysław Stańczyk

Stanowisko: Członek Zarządu. p.o. Prezesa Zarządu

Imię i nazwisko: Radosław Drozd

Stanowisko: Członek Zarządu

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Filip Paszke

Stanowisko: Dyrektor Domu Maklerskiego

Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki