REKLAMA

Informacja o ziszczeniu się jednego z warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIME CAR MANAGEMENT SA

2019-01-07 12:22
publikacja
2019-01-07 12:22

Informacja o ziszczeniu się jednego z warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIME CAR MANAGEMENT SA - komunikat

Spółka PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Wzywający”), w związku z ogłoszonym w dniu 7 listopada 2018 r. przez Wzywającego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, i odpowiednio „Wezwanie”), działając na podstawie §4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia, niniejszym informuje, w dniu 4 stycznia 2019 r. Spółka zawarła z Wzywającym umowę na przeprowadzenie badania Spółki, co oznacza ziszczenie się warunku zastrzeżonego w punkcie 30 lit. b) Wezwania.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Imię i nazwisko: Przemysław Stańczyk

Stanowisko: Członek Zarządu. p.o. Prezesa Zarządu

Imię i nazwisko: Radosław Drozd

Stanowisko: Członek Zarządu

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Filip Paszke

Stanowisko: Dyrektor Domu Maklerskiego

Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki