REKLAMA

Informacja o osiągnięciu minimalnej liczby akcji objętej zapisami określonej w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki MZN PROPERTY SA

2020-03-26 15:04
publikacja
2020-03-26 15:04

Informacja o osiągnięciu minimalnej liczby akcji objętej zapisami określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki MZN PROPERTY SA - komunikat

Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym komunikacie mają znaczenie nadane im w treści dokumentu wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ogłoszonego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 623 z późn. zm.), przez Ringier Axel Springer Media AG z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria ( „Wzywający”, będący również podmiotem nabywającym akcje Spółki) w dniu 26 lutego 2020 r. („Wezwanie”).

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 2017 poz. 1748) Wzywający niniejszym informuje, że według stanu na dzień 25 marca 2020 r. w Wezwaniu zostało objętych zapisami powyżej 28.035.626 akcji Spółki, to jest powyżej 66% akcji Spółki, uprawniających do ponad 28.035.626 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących ponad 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Oznacza to, że został osiągnięty minimalny próg zapisów, o którym mowa w punktach 6 i 30 Wezwania, a tym samym w dniu 25 Marca 2020 r. został spełniony jeden z warunków Wezwania.

W imieniu Wzywającego (działającego także jako Podmiot Nabywający Akcje w Wezwaniu)

_______________________

Kamil Sarnecki

Pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego

_______________________

Marek Ćwir

Prokurent

_______________________

Robert Grzywna

Prokurent

kom mra

Źródło:PAP
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki