REKLAMA

IZOBLOK S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie

2021-04-30 16:19
publikacja
2021-04-30 16:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OPOKA_Fundusz_eM_zawiadomienie_art.69_ust.1_pkt2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku, Emitent otrzymał od Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentującego eM64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „FIZ”) zawiadomienie z dnia 30 kwietnia 2021 r. złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym informuje o zmniejszeniu przez FIZ stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
OPOKA Fundusz eM_zawiadomienie art.69 ust.1 pkt2.pdfOPOKA Fundusz eM_zawiadomienie art.69 ust.1 pkt2.pdf OPOKA Fundusz eM_zawiadomienie art.69 ust.1 pkt2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki