REKLAMA

IQ PARTNERS S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za 2019 rok

2019-06-24 17:30
publikacja
2019-06-24 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-24
Skrócona nazwa emitenta
IQ PARTNERS S.A.
Temat
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000418856, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3115, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzanych na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia aneksu do umowy z ww. firmą audytorską na badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonych na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Spółka korzystała wcześniej z usług firmy UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie w związku z badaniem sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za lata: 2015, 2016, 2017, 2018.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-24 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2019-06-24 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki