REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

INTERSPORT S.A.: Materiały na NWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 20 kwietnia 2023 r.

2023-02-27 18:33
publikacja
2023-02-27 18:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Informacja_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych_Akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce.docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacje_dla_Akcjonariuszy.docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
INTERSPORT_Polska_opinie_Zarzadu_podwyzszenie_kapitalu_zakladowego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_INTERSPORT_Polska_S_A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
pelnomocnictwo_formularz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_na_WZA_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Proponowany_porzadek_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_IPL_20.04.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Materiały na NWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 20 kwietnia 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, stosownie do § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29.03.2018 r. w załączeniu przekazuje materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 20 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki.

Wykaz materiałów na NWZ INTERSPORT Polska S.A.:
1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce.
3. Informacje dla Akcjonariuszy.
4. INTERSPORT Polska Opinie Zarządu.
5. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ INTERSPORT Polska S.A.
6. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania.
7. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
8. Proponowany porządek obrad.
9. Statut IPL tekst jednolity.

Wszystkie ww. materiały będą dostępne na stronie www.inwestor.intersport.pl
Załączniki
Plik Opis
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy.pdfInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce.docx.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce.docx.pdf
Informacje dla Akcjonariuszy.docx.pdfInformacje dla Akcjonariuszy.docx.pdf
INTERSPORT Polska_opinie Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego.pdfINTERSPORT Polska_opinie Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S A.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S A.pdf
pełnomocnictwo formularz.pdfpełnomocnictwo formularz.pdf
projekty uchwał na WZA z uzasadnieniem.pdfprojekty uchwał na WZA z uzasadnieniem.pdf
Proponowany porządek obrad.pdfProponowany porządek obrad.pdf
Statut IPL 20.04.2023.pdfStatut IPL 20.04.2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-27 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki