REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Powołanie Komitetu Audytu i wybór przewodniczącej Rady Nadzorczej

2022-05-18 20:17
publikacja
2022-05-18 20:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-18
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Powołanie Komitetu Audytu i wybór przewodniczącej Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy („Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 22/2022 i 23/2022 niniejszym informuje, że w dniu 18.05.2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła: p. Malwinie Bandos-Przybysz funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 18.05.2022 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby: Pani Sylwia Iwańczuk - Przewodnicząca Komitetu Audytu, Pan Przemysław Czesnołowicz, Pan Paweł Stolarczyk.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw. z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-18 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki