REKLAMA

INTERCARS: Zawarcie aneksu do 7konsorcjalnej umowy kredytu

2022-11-25 12:21
publikacja
2022-11-25 12:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-25
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Zawarcie aneksu do 7konsorcjalnej umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 listopada 2022 r. został zawarty aneks („Aneks”) do umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 14 listopada 2016 r., o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. i o zmianach w odniesieniu do której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 1 września 2017 r., w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 29 października 2018 r., w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 30 października 2019 r., w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., w raporcie bieżącym 21/2021 z dnia 5 listopada 2021 r., w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 27 maja 2022 r. oraz w raporcie bieżącym nr 30/2022 z dnia 7 listopada 2022 r. („Umowa Kredytu”).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, kredytodawcy wyrazili zgodę na:
(1) wydłużenie do dnia 30 listopada 2025 r. ostatecznego terminu spłaty kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy Kredytu oraz zwiększenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów terminowych do kwoty 838.814.000,00 zł (osiemset trzydzieści osiem milionów osiemset czternaście tysięcy złotych);
(2) wydłużenie do dnia 30 listopada 2023 r. ostatecznego terminu spłaty kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu oraz zwiększenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu do kwoty 1.305.373.500,00 zł (miliard trzysta pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

Wydłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytu terminowego oraz kredytów odnawialnych, a także zwiększenie maksymalnej łącznej wysokości kredytu terminowego oraz kredytów odnawialnych zgodnie z akapitem poprzedzającym nastąpi po spełnieniu przez Inter Cars S.A. oraz będące stronami Umowy Kredytu spółki zależne Inter Cars S.A. warunków zawieszających przewidzianych Aneksem. Warunek zawieszający stanowi, m.in., dostarczenie określonych w Aneksie dokumentów (w tym kopii dokumentów założycielskich, uchwał korporacyjnych, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz innych daninach publicznych).

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-25 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2022-11-25 Piotr Zamora Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki