REKLAMA
PIT 2023

INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Nabycie udziałów w spółce z branży militarnej

2023-12-05 20:40
publikacja
2023-12-05 20:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-05
Skrócona nazwa emitenta
INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.
Temat
Nabycie udziałów w spółce z branży militarnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) w dniu 05.12.2023 r. nabył 50% udziałów w spółce GGO Defence sp. z o.o. (dalej „Spółka”) za cenę 25 000 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Spółka posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

• Obrotu materiałami wybuchowymi klasy 1.1 – 1.6 wg klasyfikacji ADR, określonymi w pkt 1 – 4 Części II Rodzaje materiałów wybuchowych – MW Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót wymagane jest uzyskanie koncesji (Dz. U. poz. 1888) – bez prawa magazynowania
• Obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 – 30 Części III – Rodzaje broni i amunicji – BA w/w Załącznika – bez prawa magazynowania,
• Obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w poz. WT II – WT XIV Części IV Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT w/w Załącznika – bez prawa magazynowania.

oraz

• W zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego

Emitent poprzez posiadanie 50% udziałów w Spółce zamierza realizować przyjętą strategię kierunków rozwoju o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 29 czerwca 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-05 Jan Kempara Prezes Zarządu gen. dyw. w st. spocz.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki