3,3600 zł
5,66% 0,1800 zł
Milisystem S.A. (MLM)

Komunikaty spółki - MILISYS

Spłata pożyczek
Częściowe rozwiązanie istotnej umowy zakupu
Zawarcie umowy dystrybucyjnej
Wpływ środków z kontraktu
Podpisanie końcowego protokołu odbioru
Nabycie udziałów w spółce z branży militarnej
Podpisanie umowy na dostawę 7 kompletów wirtualnej strzelnicy.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podpisanie umowy na dostawę
Sprzedaż akcji spółki z branży militarnej
Umorzenie postępowania odwoławczego przed KIO w związku z odwołaniem od wyboru oferty Emitenta jako najkorzystniejszej
Powzięcie istotnej informacji
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawarcie istotnej umowy
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.