2,9200 zł
4,29% 0,1200 zł
Milisystem S.A. (MLM)

Wyniki finansowe - MILISYS			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 64 285 628 17 874
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -178 -255 40 5 605
Zysk (strata) brutto (tys.) -245 -260 -151 5 526
Zysk (strata) netto (tys.)* -211 -216 -152 4 463
Amortyzacja (tys.) 34 -27 3 4
EBITDA (tys.) -144 -282 43 5 609
Aktywa (tys.) 1 750 2 576 3 650 8 293
Kapitał własny (tys.)* -206 170 18 4 482
Liczba akcji (tys. szt.) 11 000,000 11 000,000 11 000,000 11 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,019 -0,020 -0,014 0,406
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,019 0,015 0,002 0,407
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.