REKLAMA

INFOSCAN S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C9

2022-01-20 20:32
publikacja
2022-01-20 20:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C9
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie otrzymania oświadczenia o zamianie dziesięciu obligacji serii C9 na akcje serii H, informuje o podjęciu w dniu 20 stycznia 2022 r. Uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z Obligacji C9, na mocy której doszło do przydziału na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu („Obligatariusz”) 1.086.956 (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H w wyniku realizacji przez Obligatariusza praw z 10 (dziesięciu) obligacji serii C9 o numerach kolejnych od 1 do 10.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-20 Kamil Gaworecki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki