0,6990 zł
-0,85% -0,0060 zł
Modne Zakupy SA (GMZ)

Akcjonariat - GRUPAMZ

Dane ogólne

Kapitalizacja: 22 886 447,601 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 32 741 699 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 536 788
Liczba głosów na WZA: 32 741 699 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13,86%
Kapitał akcyjny: 3 274 169,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 536 788
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13,86%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 86,14%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
European High Growth Opportunities Securitization Fund 4 536 788 (13,85%) 4 536 788 (13,85%) 2022-07-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria O 20 141 915
0,10 32 741 699
3 274 169,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 600 000
0,10 7 699 204
769 920,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-18
konwersja obligacji seria H 28 733
0,10 7 727 937
772 793,70
KDPW:
KRS:
GPW:


2020-08-13
konwersja obligacji seria H 822 783
0,10 8 550 720
855 072,00
KDPW:
KRS:
GPW:


konwersja obligacji seria H 699 334
0,10 9 250 054
925 005,00
KDPW:
KRS:
GPW:


konwersja obligacji seria H 278 026
0,10 9 528 080
952 808,00
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału seria N 1 500 000
0,10 10 750 054
1 075 005,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 600 000
0,10 11 350 054
1 135 005,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-03
podwyższenie kapitału 1 858 213
0,10 13 208 267
1 320 826,70
KDPW:
KRS:
GPW:


konwersja obligacji seria H 2 175 554
0,10 7 099 204
709 920,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 160 000
0,10 4 533 650
453 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-29
seria A - przekształcenie w SA 2014-05-12 1 650 000
165 000,00
0,10 0,10 1 650 000
165 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-20
2014-06-06
seria B - subskrypcja prywatna 2014-06-24 153 650
0,10 1 803 650
180 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-20
2014-10-31
seria C - subskrypcja prywatna 2015-11-19 260 400
1 041 600,00
0,10 4,00 2 064 050
206 405,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-30
seria D - subskrypcja prywatna 2016-10-14 439 600
483 560,00
0,10 1,10 2 503 650
250 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-01
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2016-12-30 160 000
960 000,00
0,10 6,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2017-02-09 1 870 000
1 870 000,00
0,10 1,00 4 373 650
437 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-10
seria G - subskrypcja prywatna 2018-09-06 260 000
1 560 000,00
0,10 6,00 4 793 650
479 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-15
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B2 2019-08-13 904 470
904 470,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2019-08-13 600 000
60 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C1-C39 2019-08-13 49 504
99 998,08
0,10 2,02
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B1 2019-08-13 43 070
92 600,50
0,10 2,15
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2019-10-09 130 000
390 000,00
0,10 3,00 4 923 650
492 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-20
seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B3 2020-01-27 1 566 884
1 566 884,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2021-01-07 1 500 000
1 125 000,00
0,10 0,75
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - prawo poboru 1:2 2021-12-30 20 141 915
4 834 059,60
0,10 0,24
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z InfoScan SA na Grupa Modne Zakupy SA 2021-12-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Gajos Wiesław 708 091 (-12 900) 2,16 (-3,29) 708 091 (-12 900) 2,16 (-3,29) 2022-07-21
Gajos Wiesław 720 991 5,45 720 991 5,45 2022-05-20
European High Growth Opportunities Securitization Fund 664 157 5,85 (3,83) 664 157 5,85 (3,83) 2022-03-04
European High Growth Opportunities Securitization Fund 664 157 (-422 799) 2,02 (-7,56) 664 157 (-422 799) 2,02 (-7,56) 2022-03-04
European High Growth Opportunities Securitization Fund 1 086 956 (613 695) 9,58 (4,61) 1 086 956 (613 695) 9,58 (4,61) 2022-02-22
European High Growth Opportunities Securitization Fund 473 261 (-55 762) 4,97 (-0,58) 473 261 (-55 762) 4,97 (-0,58) 2021-04-13
European High Growth Opportunities Securitization Fund 529 023 (-215 657) 5,55 (-2,27) 529 023 (-215 657) 5,55 (-2,27) 2021-03-16
European High Growth Opportunities Securitization Fund 744 680 (379 554) 7,82 (3,10) 744 680 (379 554) 7,82 (3,10) 2021-03-10
Gaworecki Kamil 492 396 (-167 883) 4,58 (-3,96) 492 396 (-167 883) 4,58 (-3,96) 2021-02-11
Gaworecki Kamil 660 279 8,54 (1,61) 660 279 8,54 (1,61) 2020-12-09
Gaworecki Kamil 660 279 6,93 660 279 6,93 2020-12-09
European High Growth Opportunities Securitization Fund 365 126 (-23 394) 4,72 (-0,31) 365 126 (-23 394) 4,72 (-0,31) 2020-08-21
European High Growth Opportunities Securitization Fund 388 520 (46 528) 5,03 (0,60) 388 520 (46 528) 5,03 (0,60) 2020-08-04
European High Growth Opportunities Securitization Fund 341 992 (-207 458) 4,43 (-2,68) 341 992 (-207 458) 4,43 (-2,68) 2020-06-29
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 485 885 6,31 (0,02) 485 885 6,31 (0,02) 2020-06-18
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 485 885 6,29 (1,78) 485 885 6,29 (1,78) 2020-06-18
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 485 885 (192 500) 4,51 (-1,10) 485 885 (192 500) 4,51 (-1,10) 2020-06-18
European High Growth Opportunities Securitization Fund 549 450 (230 043) 7,11 (2,98) 549 450 (230 043) 7,11 (2,98) 2020-06-17
European High Growth Opportunities Securitization Fund 319 407 (-233 204) 4,13 (-3,02) 319 407 (-233 204) 4,13 (-3,02) 2020-05-25
European High Growth Opportunities Securitization Fund 552 611 (-98 726) 7,15 (-1,28) 552 611 (-98 726) 7,15 (-1,28) 2020-04-30
European High Growth Opportunities Securitization Fund 651 337 (-295 486) 8,43 (-3,82) 651 337 (-295 486) 8,43 (-3,82) 2020-04-29
European High Growth Opportunities Securitization Fund 946 823 (-52 416) 12,25 (-0,68) 946 823 (-52 416) 12,25 (-0,68) 2020-04-27
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 293 385 5,61 (1,80) 293 385 5,61 (1,80) 2020-04-23
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 293 385 (-125 000) 3,81 (-4,92) 293 385 (-125 000) 3,81 (-4,92) 2020-04-23
European High Growth Opportunities Securitization Fund 999 239 12,93 999 239 12,93 2020-04-23
Sniper FIZ NWZ 241 362 5,04 (0,14) 241 362 5,04 (0,14) 2019-08-13
Sniper FIZ NWZ 241 362 (2 500) 4,90 (-0,08) 241 362 (2 500) 4,90 (-0,08) 2019-08-13
Sniper FIZ 238 862 (-203 662) 4,98 (-4,25) 238 862 (-203 662) 4,98 (-4,25) 2019-07-29
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 418 385 8,73 (0,23) 418 385 8,73 (0,23) 2019-04-08
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 418 385 8,50 (0,50) 418 385 8,50 (0,50) 2019-04-08
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 418 385 (-265 544) 8,00 (-7,09) 418 385 (-265 544) 8,00 (-7,09) 2019-04-08
Formonar Investments Ltd. 210 000 (-200 400) 4,63 (-4,42) 210 000 (-200 400) 4,63 (-4,42) 2019-01-21
Sniper FIZ 442 524 9,23 (-0,53) 442 524 9,23 (-0,53) 2018-07-26
Sniper FIZ 442 524 9,76 442 524 9,76 2018-07-26
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 0 (-486 448) 0,00 (-10,73) 0 (-486 448) 0,00 (-10,73) 2018-03-06
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Robertem Benderem, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 683 929 15,09 (0,82) 683 929 15,09 (0,82) 2017-12-11
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Robertem Benderem, Bartoszem Turczynowiczem, Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o., Nataszą Wysocką i Andrzejem Szurkiem 683 929 (116 951) 14,27 (1,76) 683 929 (116 951) 14,27 (1,76) 2017-12-11
Formonar Investments Ltd. 410 400 (-100 000) 9,05 (-2,21) 410 400 (-100 000) 9,05 (-2,21) 2017-12-01
Saturn TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 300 000 6,26 (0,17) 300 000 6,26 (0,17) 2017-11-03
Saturn TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 300 000 6,09 (0,35) 300 000 6,09 (0,35) 2017-11-03
Saturn TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 300 000 5,74 (1,84) 300 000 5,74 (1,84) 2017-11-03
Saturn TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 300 000 3,90 (-2,72) 300 000 3,90 (-2,72) 2017-11-03
Saturn TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 300 000 6,62 300 000 6,62 2017-11-03
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 486 448 (34 805) 10,73 (0,77) 486 448 (34 805) 10,73 (0,77) 2017-08-29
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 451 643 (9 934) 9,96 (-0,14) 451 643 (9 934) 9,96 (-0,14) 2017-08-25
Zych Dariusz 225 000 (-72 065) 4,96 (-1,83) 225 000 (-72 065) 4,96 (-1,83) 2017-07-26
Gnich Jacek w porozumieniu z: Pawłem Janiszewskim, Jerzym Kowalskim, Miłoszem Jamroży, Robertem Benderem, Bartoszem Turczynowiczem i Telemedicine Capital Manegement sp. z o.o. 566 978 12,51 566 978 12,51 2017-06-29
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 441 709 10,10 (0,36) 441 709 10,10 (0,36) 2017-06-09
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 441 709 (51 709) 9,74 (0,82) 441 709 (51 709) 9,74 (0,82) 2017-06-09
Zych Dariusz 297 065 6,79 (0,24) 297 065 6,79 (0,24) 2017-03-10
Zych Dariusz 297 065 (14 176) 6,55 (-4,75) 297 065 (14 176) 6,55 (-4,75) 2017-03-10
Kowalski Jerzy 145 289 (-111 111) 3,32 (-6,92) 145 289 (-111 111) 3,32 (-6,92) 2017-03-10
Dalaran Holdings Ltd. 125 500 2,87 (-2,14) 125 500 2,87 (-2,14) 2017-03-10
Bender Robert 133 333 (-106 667) 3,05 (-10,25) 133 333 (-106 667) 3,05 (-10,25) 2017-03-10
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 390 000 8,92 390 000 8,92 2017-03-10
Hosta Enterprise sp. z o.o. 0 (-125 500) 0,00 (-5,01) 0 (-125 500) 0,00 (-5,01) 2017-02-22
Dalaran Holdings Ltd. 125 500 5,01 (2,14) 125 500 5,01 (2,14) 2017-02-22
Dalaran Holdings Ltd. 125 500 2,87 125 500 2,87 2017-02-22
Hosta Enterprise sp. z o.o. 125 500 (500) 5,01 (-1,05) 125 500 (500) 5,01 (-1,05) 2017-02-15
Widomski Tomasz 124 378 (-115 622) 4,97 (-8,33) 124 379 (-115 621) 4,97 (-8,33) 2017-02-13
Kowalski Jerzy NWZ 256 400 10,24 (4,38) 256 400 10,24 (4,38) 2016-12-30
Kowalski Jerzy NWZ 256 400 (111 111) 5,86 (0,06) 256 400 (111 111) 5,86 (0,06) 2016-12-30
Kowalski Jerzy SA-Q2 2016 145 289 (-111 111) 5,80 (-6,62) 145 289 (-111 111) 5,80 (-6,62) 2016-12-21
Inven Capital sp. z o.o. 202 524 8,09 (3,46) 202 524 8,09 (3,46) 2016-12-15
Inven Capital sp. z o.o. 202 524 (-143 733) 4,63 (-12,15) 202 524 (-143 733) 4,63 (-12,15) 2016-12-15
Sukacz Dawid 125 000 (-70 000) 4,00 (-3,79) 125 000 (-70 000) 4,00 (-3,79) 2016-12-14
Formonar Investments Ltd. 510 400 11,26 (-9,13) 510 400 11,26 (-9,13) 2016-12-14
Formonar Investments Ltd. 510 400 20,39 (8,72) 510 400 20,39 (8,72) 2016-12-14
Formonar Investments Ltd. 510 400 (310 400) 11,67 (3,68) 510 400 (310 400) 11,67 (3,68) 2016-12-14
Zych Dariusz 282 889 11,30 (4,83) 282 889 11,30 (4,83) 2016-12-13
Zych Dariusz 282 889 (98 889) 6,47 (-0,88) 282 889 (98 889) 6,47 (-0,88) 2016-12-13
Zych Dariusz 184 000 7,35 184 000 7,35 2016-12-01
Formonar Investments Ltd. 200 000 7,99 200 000 7,99 2016-12-01
Turno Paweł SA-Q2 2016 120 000 5,81 (1,02) 120 000 5,81 (1,02) 2016-08-11
Turno Paweł SA-Q2 2016 120 000 (4 000) 4,79 (-1,64) 120 000 (4 000) 4,79 (-1,64) 2016-08-11
Kowalski Jerzy SA-Q2 2016 256 400 12,42 (2,18) 256 400 12,42 (2,18) 2016-08-11
Kowalski Jerzy SA-Q2 2016 256 400 (6 400) 10,24 (-3,62) 256 400 (6 400) 10,24 (-3,62) 2016-08-11
Inven Capital sp. z o.o. SA-Q2 2016 346 257 16,78 (2,95) 346 257 16,78 (2,95) 2016-08-11
Inven Capital sp. z o.o. SA-Q2 2016 346 257 (1 257) 13,83 (-5,29) 346 257 (1 257) 13,83 (-5,29) 2016-08-11
Sukacz Dawid 195 000 7,79 (-1,66) 195 000 7,79 (-1,66) 2016-01-12
Sukacz Dawid 195 000 (10 000) 9,45 (-0,80) 195 000 (10 000) 9,45 (-0,80) 2016-01-12
Hosta Enterprise sp. z o.o. 125 000 6,06 (2,06) 125 000 6,06 (2,06) 2016-01-05
Hosta Enterprise sp. z o.o. 125 000 4,00 125 000 4,00 2016-01-05
Widomski Tomasz 240 000 13,30 (1,67) 240 000 13,30 (1,67) 2015-03-20
Widomski Tomasz 240 000 11,63 (2,04) 240 000 11,63 (2,04) 2015-03-20
Widomski Tomasz 240 000 9,59 240 000 9,59 2015-03-20
Turno Paweł 116 000 6,43 (0,81) 116 000 6,43 (0,81) 2015-03-20
Turno Paweł 116 000 5,62 116 000 5,62 2015-03-20
Sukacz Dawid 185 000 10,25 (1,29) 185 000 10,25 (1,29) 2015-03-20
Sukacz Dawid 185 000 8,96 185 000 8,96 2015-03-20
Kowalski Jerzy 250 000 13,86 (1,75) 250 000 13,86 (1,75) 2015-03-20
Kowalski Jerzy 250 000 12,11 250 000 12,11 2015-03-20
Inven Capital sp. z o.o. 345 000 19,12 (2,41) 345 000 19,12 (2,41) 2015-03-20
Inven Capital sp. z o.o. 345 000 16,71 345 000 16,71 2015-03-20
Bender Robert 240 000 13,30 (1,67) 240 000 13,30 (1,67) 2015-03-20
Bender Robert 240 000 11,63 (2,04) 240 000 11,63 (2,04) 2015-03-20
Bender Robert 240 000 9,59 (4,10) 240 000 9,59 (4,10) 2015-03-20
Bender Robert 240 000 5,49 240 000 5,49 2015-03-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-02-09 Prawo poboru 1:2
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.