4,2200 zł
-0,24% -0,0100 zł
Impexmetal SA (IPX)

Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Alchemia S.A. w drodze przymusowego wykupu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-13
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Alchemia S.A. w drodze przymusowego wykupu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Impexmetal S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2019 roku wskazany przez Emitenta, Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, Boryszew S.A. oraz Eastside-Bis Sp. z o.o. podmiot prowadzący działalność maklerską, działając na podstawie art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) złożył do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez Emitenta akcji Alchemia S.A. („Alchemia”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemia w drodze przymusowego wykupu.
Zgodnie ze złożoną dokumentacją przedmiotem przymusowego wykupu akcji Alchemia mają być wszystkie akcje Alchemia, które nie znajdują się w posiadaniu stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o którego zawarciu Emitent informował Raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku, tj. Emitenta, Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, Boryszew S.A. oraz Eastside-Bis Sp. z o.o. („Porozumienie”); tj. łącznie 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć), akcji Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 1,51% (jeden procent 51/100) kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do wykonywania 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów, stanowiących, po zaokrągleniu, 1,51% (jeden procent 51/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.
O zamiarze przeprowadzenia przez Emitenta wraz ze stronami Porozumienia procedury przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji Alchemia posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych poinformowano w Raporcie bieżącym Emitenta nr 2/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku.
Jednocześnie o ogłoszeniu przymusowego wykupu związanego z żądaniem wykupu akcji Alchemia w ww. zakresie Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-13 Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2019-05-13 Paweł Tokłowicz Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.