REKLAMA

IMPERIO ASI S.A.: zawarcie przez Emitenta ugody pozasądowej z dłużnikiem

2021-09-02 14:59
publikacja
2021-09-02 14:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-02
Skrócona nazwa emitenta
IMPERIO ASI S.A.
Temat
zawarcie przez Emitenta ugody pozasądowej z dłużnikiem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent lub IMPERIO) w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 4/2015 z dnia 12 marca 2015 r. , nr 12/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r., nr 27/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. oraz nr 35/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 2 września 2021 r. Emitent wraz z Dłużnikiem osobą fizyczną zawarł ugodę pozasądową dotyczącą wierzytelności Emitenta wynikającej z nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 marca 2015 r. utrzymanego następnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2019 r. zasądzającego na rzecz Emitenta od dwóch pozwanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą solidarnie 900.000 zł wraz z odsetkami.

Na podstawie przedmiotowej ugody IMPERIO ma otrzymać tytułem wskazanej powyżej wierzytelności 900.000 zł w terminie do 15 września 2021 r. Dłużnik zgodnie z postanowieniami ugody zrzekł się m.in. prawa do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2021 r. IMPERIO zaś zobowiązało się w terminie 10 dni od dnia uznania rachunku bankowego wskazaną kwotą m.in. złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na zwolnienie zabezpieczeń w postaci m.in. trzech hipotek przymusowych na nieruchomościach.

W przypadku gdy Emitent w terminie do 15 września 2021 r. nie otrzyma środków pieniężnych w kwocie wskazanej wyżej, ugoda rozwiąże się bez konieczności składania odrębnych oświadczeń przez Strony.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-02 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki