0,9140 zł
-3,79% -0,0360 zł
Impera Capital SA (IMP)

Odwołanie i powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A. na nowe kadencje

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-21
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
odwołanie i powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A. na nowe kadencje
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka), informuje, że w związku z upływem indywidualnych, dwuletnich kadencji Członków Zarządu w osobach Łukasza Kręskiego Prezesa Zarządu, Cezarego Gregorczuka Członka Zarządu oraz Adama Wojackiego Członka Zarządu oraz mając na uwadze ryzyko związane z funkcjonowaniem w doktrynie różnych koncepcji dotyczących ustalenia momentu wygaśnięcia mandatów członków organów spółek, Rada Nadzorcza Spółki w celu uniknięcia wątpliwości co do ustalenia właściwego momentu wygaśnięcia mandatów trzech Członków Zarządu Spółki, podjęła w dniu dzisiejszym tj. 21 maja 2019 r. uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu:
1. Pana Łukasza Kręskiego
2. Pana Cezarego Gregorczuka
3. Pana Adama Wojackiego,
a następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu do składu Zarządu na nowe indywidualne, dwuletnie kadencje:
1. Pana Łukasza Kręskiego na stanowisko Prezesa Zarządu
2. Pana Cezarego Gregorczuka na stanowisko Członka Zarządu
3. Pana Adama Wojackiego na stanowisko Członka Zarządu

Życiorysy wskazanych członków Zarządu Spółki były już publikowane oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki imperasa.pl. w zakładce Spółka-Zarząd.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członkowie Zarządu nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy/ wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek/ członkowie organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Pan Łukasz Kręski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS jak również nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Pan Cezary Gregorczuk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS jak również nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Pan Adam Wojacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS jak również nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r. poz. 757)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-21 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2019-05-21 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.