REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: Rejestracja zmian statutu Emitenta -zmiana nazwy Emitenta

2021-06-08 14:36
publikacja
2021-06-08 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu Emitenta -zmiana nazwy Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.) dalej „Emitent” lub „Spółka” informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. powziął informacje na podstawie doręczonego w tym samym dniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu przez ten Sąd w dniu 27 maja 2021 r. zmiany Statutu Emitenta dokonanej uchwałą nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2021 roku. O podjęciu m.in. ww. uchwały Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2021 w dniu 7 kwietnia 2021 r.
W wyniku zarejestrowania zmiany Statutu zmieniła się nazwa Emitenta z IMPERA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. na IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. a artykuł 1 Statutu Emitenta otrzymał następujące brzmienie:
„Artykuł 1
Spółka działa pod firmą IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu IMPERIO ASI S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych.”

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki