REKLAMA

HYDROTOR: korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2020

2021-05-06 09:53
publikacja
2021-05-06 09:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Hydrotor-SSF-_GK_Hydrotor_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
HYDROTOR
Temat
korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o korekcie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2020 rok, podanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2021 roku.
Zarząd Spółki wyjaśnia, iż do Raportu został załączony błędny plik o nazwie Sprawozdanie_Finansowe_GK_Hydrotor_2020.
Skonsolidowany raport roczny uzupełnia się o prawidłowe dane dotyczące Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej Hydrotor za 2020 r..
Załączniki
Plik Opis
Hydrotor-SSF- GK Hydrotor 2020.pdfHydrotor-SSF- GK Hydrotor 2020.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za 2020 z całkowitych dochodów, sytuacji finansowej; przepływów pieniężnych; zmian w kapitale; dodatkowe informacje, w tym. wybrane dane finansowe, zasady rachunkowości, noty objaśniające

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Mariusz Lewicki Prezes Zarządu
2021-05-06 Wiesław Wruck Członek Zarzadu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki