REKLAMA

HORNIGOLD REIT S.A.: Informacja w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

2023-09-20 23:25
publikacja
2023-09-20 23:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-20
Skrócona nazwa emitenta
HORNIGOLD REIT S.A.
Temat
Informacja w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 września 2023 roku Spółka złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Godpodarczy wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jest wynikiem zatrzymania rozwoju przedsiębiorstwa spowodowanego niezależnymi od Spółki warunkami wykluczającymi możliwość realizacji bieżących remontów i zbywania lokali. Najistotniejszym czynnikiem determinującym złożenie przedmiotowego wniosku był wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w tym głównie wzrost cen energii, materiałów i oprocentowania dla przedsiębiorców.

W postępowaniu sanacyjnym Emitent będzie dążył do osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli i akcjonariuszy Spółki m.in. poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Emitent niezależnie od złożonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, kontynuuje bieżącą działalność operacyjną. W najbliższym czasie Spółka planuje wprowadzenie szeregu działań naprawczych mających na celu znaczące ograniczenie kosztów bieżącej działalności. Jednocześnie Spółka rozpocznie prace nad przygotowaniem planu restrukturyzacyjnego wraz z optymalną propozycją układową dla wierzycieli.

O dalszych czynnościach i istotnych rozstrzygnięciach w przedmiotowej sprawie Zarządu Spółki będzie informował w trybie stosownych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-20 Kamil Kita Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki