REKLAMA

HERKULES S.A.: Informacja o nieskorzystaniu z oferty sprzedaży udziałów spółki zależnej od Emitenta

2022-08-11 07:30
publikacja
2022-08-11 07:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-11
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja o nieskorzystaniu z oferty sprzedaży udziałów spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w odpowiedzi na złożoną w dniu 27 lipca 2022 roku spółkom Wasko S.A. z siedzibą w Gliwicach („Wasko”), Compremum S.A. z siedzibą w Poznaniu (”Compremum”) oraz Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („NSN”) ofertę sprzedaży całości należących do Spółki udziałów w spółce Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa)(„HRI”) („Oferta”), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, Spółka otrzymała od NSN oświadczenie o odmowie przyjęcia w całości Oferty i braku zainteresowania prowadzeniem w tym temacie rozmów czy negocjacji. Ponadto, Emitent z informacji bieżącej przekazanej do publicznej wiadomości (ESPI) opublikowanej przez Compremum powziął informację o braku zainteresowania i nieprzyjęciu Oferty przez Compremum. Spółka nie otrzymała odpowiedzi od Wasko.

Z uwagi na upływ terminu, wskazanego w Ofercie, do którego Emitent oczekiwał na oświadczenia o zainteresowaniu Ofertą tj. do dnia 10 sierpnia 2022 roku, Spółka informuje, że żaden z wyżej wymienionych podmiotów, do których skierowana została Oferta nie wyraził zainteresowania Ofertą oraz podjęciem negocjacji w celu ustalenia szczegółowych warunków umowy sprzedaży udziałów HRI.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/W

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-11 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2022-08-11 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki