2,5500 zł
12,83% 0,2900 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi oraz udzielenie zabezpieczenia na aktywach Emitenta o znacznej wartości.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi oraz udzielenie zabezpieczenia na aktywach Emitenta o znacznej wartości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w wyniku podjętych negocjacji mających na celu zmianę warunków oraz terminów spłaty zobowiązań Spółki wobec mBank Spółki Akcyjnej (dalej: „Kredytodawca”) z siedzibą w Warszawie zawarł następujące aneksy do umów zawartych z Kredytodawcą:

1) aneks nr 7 z dnia 14.05.2019 do umowy o kredyt inwestycyjny nr 02/233/15/Z/IN z dnia 23.06.2015 roku, o zawarciu której Emitent informował w treści raportu bieżącego 15/2015 z dnia 23.06.2015, 21/2015 z dnia 22.09.2015, 11/2016 z dnia 11.05.2016, na podstawie powyższego Aneksu, Strony uzgodniły, m. in., iż
a) termin spłaty kredytu udzielonego Emitentowi na mocy umowy o kredyt inwestycyjny nr 02/233/15/Z/IN z dnia 23.06.2015 roku zostanie przedłużony do dnia 31.03.2025, przy czym spłaty pozostałych (ponad spłacone dotychczas 31.000.000 złotych) rat będą następowały miesięcznie od dnia 31.03.2020 do dnia 31.03.2025;
b) oprocentowanie kredytu będzie oparte o zmienną stopę procentową, którą stanowi stawka WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku, której wysokość wynosi 2,8 p.p.;
c) Emitent zobowiązał się do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej zgodnie ze szczegółowymi kryteriami określonymi w Umowie;
2) aneks nr 6 z dnia 14.05.2019 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 02/236/15/Z/VW z dnia 23.06.2015, o zawarciu której Emitent informował w treści raportu bieżącego 15/2015 z dnia 23.06.2015, 21/2015 z dnia 22.09.2015, 11/2016 z dnia 11.05.2016; na podstawie powyższego Aneksu treść postanowień Umowy została dostosowana do ustaleń Stron m. in. w zakresie obowiązku osiągnięcia przez Emitenta uzgodnionych szczegółowo wyników finansowych oraz warunków zabezpieczenia finansowania udzielonego Emitentowi przez Kredytodawcę;
3) aneks nr 6 z dnia 14.05.2019 do Umowy ramowej nr 02/131/16/Z/PX z dnia 19.04.2016; na podstawie powyższego Aneksu treść postanowień Umowy została dostosowana do ustaleń Stron m. in. w zakresie obowiązku osiągnięcia przez Emitenta uzgodnionych szczegółowo wyników finansowych oraz warunków zabezpieczenia finansowania udzielonego Emitentowi przez Kredytodawcę;

Zabezpieczeniem zobowiązań wobec Kredytodawcy, ponad poprzednio wskazywane przez Emitenta są:
a) zastaw finansowy na rachunkach Emitenta prowadzonych przez Kredytodawcę
b) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach będących własnością Emitenta, przy czym łączna szacunkowa wartość zastawianych rzeczy na dzień 28 lutego 2019 r. wynosi: 23.818.017,43 zł, natomiast najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 120.150.000,00 zł.
c) łączna hipoteka umowna na:
I. będącej w użytkowaniu wieczystym Klienta nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim, przy ulicy gen. Sosnkowskiego numer 34, stanowiącej działkę numer 2614/14 oraz działkę numer 2614/25 oraz działkę numer 2614/27, oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Klienta, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1M/00056355/5
II. będącej w użytkowaniu wieczystym Klienta nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim, przy ulicy gen. Sosnkowskiego numer 34, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2680/1 oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2614/38 oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Ustanawiającego posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1M/00106128/1
d) cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Emitentowi od wybranych odbiorców.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 DMITRIJ KOSTOJANSKIJ PREZES ZARZĄDU
2019-05-16 ANDRZEJ KOWALSKI CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.