REKLAMA

Gajewski: Specustawa mieszkaniowa wymaga korekt

2018-04-04 13:22
publikacja
2018-04-04 13:22
Gajewski: Specustawa mieszkaniowa wymaga korekt
Gajewski: Specustawa mieszkaniowa wymaga korekt
/ YAY Foto

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących wymaga korekt, inaczej przyniesie więcej strat niż korzyści - uważa ekspert Konfederacji Lewiatan Dominik Gajewski.

Jak wskazał ekspert Konfederacji Lewiatan, jest potrzeba rozwiązania problemów związanych z inwestycjami mieszkaniowymi, "jednakże wskazujemy na konsekwencje przyjęcia proponowanych rozwiązań".

"Projekt specustawy może wyłączyć stosowanie zasad ogólnych, zawartych w ustawach Prawo budowlane oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w stopniu daleko dalej idącym niż inne specustawy" - ocenił ekspert.

Jak zwrócił uwagę Gajewski, projektowane przepisy "przewidują możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej w sytuacji, w której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje takich inwestycji, lub gdy taka inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

W projekcie zapisano, że decyzję ws. inwestycji podejmie rada gminy, wyraża ona zgodę lub odmawia, a jedynym kryterium ma być "stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy". "Jest to kryterium całkowicie nieostre, pozostawiające nieproporcjonalnie szeroki luz decyzyjny po stronie tego organu gminy" - ocenił Gajewski, dodając, że uchwała rady gminy, wyrażająca zgodę na realizację inwestycji wbrew miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego jest niezgodna z art. 94 Konstytucji.

W jego opinii specustawa "może być szkodliwym rozwiązaniem, jeśli się go nie poprawi w najistotniejszych elementach".

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w połowie marca został skierowany do konsultacji publicznych. Za jego realizację odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Projekt ustawy zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.

Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji niezgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za zgodą Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja ws. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku. Za niedotrzymanie terminu wojewodowie będą mogli zostać ukarani grzywną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji.

Ponadto projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących poprzez możliwość uzyskania - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej.

autor: Katarzyna Fiuk

edytor: Anna Mackiewicz

kfk/ amac/

Źródło:PAP
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki