REKLAMA

GRUPA LOTOS: Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2020 roku

2020-07-24 22:19
publikacja
2020-07-24 22:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_rb_22_2020_szacunki_2_kw_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-24
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 2 kwartał 2020 roku:

1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 4.245 mln PLN
2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony zysk EBITDA LIFO): 45 mln PLN, w tym:
a. Szacunkowy oczyszczony zysk EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 15 mln PLN
b. Szacunkowy oczyszczony zysk EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 46 mln PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:
1. Wahania poziomu zapasów ropy naftowej oraz różnice pomiędzy wolumenem zakupu i przerobu ropy naftowej w trakcie 2 kwartału 2020 roku spowodowały uwzględnienie w kalkulacji kosztu przerobu (wg metodyki LIFO) ropy wycenionej przy wyższym koszcie jednostkowym niż cena bieżąca – wystąpił tzw. efekt historycznych warstw ropy naftowej (wycenionych po znacznie wyższym koszcie jednostkowym).
2. Powyższy efekt jest ograniczeniem przyjętego modelu wyceny zapasów, który spowodował, przy znacznym spadku cen ropy naftowej, zaburzenie wyniku wg LIFO danego okresu i nie ma wpływu na przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej.
3. Spółka szacuje wyżej wymieniony negatywny efekt dla wyniku wg LIFO na ~369 mln PLN:
a. efekt LIFO jest niższy o ~369 mln PLN, a tym samym:
b. oczyszczona EBITDA LIFO obniżona o ~369 mln PLN.

Na załączonym slajdzie spółka prezentuje mechanizm działania powyższego efektu, a także szacowany wpływ zdarzeń jednorazowych na segmenty sprawozdawcze.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 1 półrocze 2020 roku, którego publikacja odbędzie się 12 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Załączniki
Plik Opis
zalacznik rb 22 2020_szacunki 2 kw 2020.pdfzalacznik rb 22 2020_szacunki 2 kw 2020.pdf Załącznik GLSA - Szacunki skonsolidowanych wyników za 2 kw 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-24 Paweł Jan Majewski Prezes Zarządu
2020-07-24 Zofia Paryła Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki