REKLAMA

GRUPA LOTOS: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH

2020-07-10 19:07
publikacja
2020-07-10 19:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
odpowiedzi_na_pytania_Akcjonariusza_zadane_na_ZWZ_w_dniu_30.06.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-10
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść informacji przekazanych akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem z dnia 30 czerwca 2020 r. w trybie art. 428 par. 5 KSH.
Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane na ZWZ w dniu 30.06.2020.pdfodpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane na ZWZ w dniu 30.06.2020.pdf Odpowiedzi Spółki na pytania Akcjonariusza zadane podczas ZWZ w dniu 30.06.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-10 Paweł Jan Majewski Prezes Zarządu
2020-07-10 Zofia Paryła Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki