REKLAMA

GRUPA LOTOS: Objęcie przez Grupę LOTOS S.A. akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. o wartości 300.000.000 PLN w podniesionym kapitale tej spółki w ramach wykonania umowy inwestycyjnej

2020-11-16 20:26
publikacja
2020-11-16 20:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-16
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Objęcie przez Grupę LOTOS S.A. akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. o wartości 300.000.000 PLN w podniesionym kapitale tej spółki w ramach wykonania umowy inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 31 maja 2020 r. o podpisaniu dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków uczestnictwa Grupy LOTOS S.A. w finansowaniu projektu Polimery Police realizowanego przez spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. („GA Polyolefins”), Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w ramach wykonania umowy inwestycyjnej, w dniu 16 listopada 2020 roku Spółka objęła akcje nowej emisji GA Polyolefins poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 300.000.000 PLN na pokrycie ceny emisyjnej akcji nowej emisji. Nadwyżka wartości ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną (agio) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy GA Polyolefins.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce GA Polyolefins przez właściwy sąd rejestrowy, udział Grupy LOTOS S.A. w podniesionym kapitale GA Polyolefins wynosić będzie 17,3%.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Artur Cieślik Wiceprezes Zarządu
2020-11-16 Marian Krzemiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki