REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 17:54
publikacja
2019-11-29 17:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_30.09.2019_-_Grupa_Kapitalowa_IMMOBILE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skon_Spr_Zarz_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 271 298 260 162 62 979 61 284
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 834 24 180 1 818 3 303
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 345 19 970 544 4 704
IV. Zysk (strata) netto 531 11 799 123 2 779
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 205 10 769 48 2 537
VI. Zysk na akcję (PLN) - 0,16 - 0,04
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) - 0,16 - 0,04
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 529 31 622 2 676 7 449
IX. Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej (48 957) (6 789) (11 365) (1 599)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 34 169 (19 457) 7 932 (4 583)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 259) 5 376 (757) 1 266
XII. Aktywa 656 367 444 279 150 075 104 012
XIII. Zobowiązania długoterminowe 186 064 84 907 42 543 19 878
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 250 379 142 038 57 248 33 253
XV. Kapitał własny 219 924 217 334 50 284 50 881
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 184 786 193 702 42 250 45 349
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF 30.09.2019 - Grupa Kapitałowa IMMOBILE.pdfSSF 30.09.2019 - Grupa Kapitałowa IMMOBILE.pdf Grupa Kapitałowa IMMOBILE - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za
III kw. 2019r.
Skon Spr Zarz 3Q2019.pdfSkon Spr Zarz 3Q2019.pdf Grupa Kapitałowa IMMOBILE - Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za
III kw. 2019r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2019-11-29 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki