REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy zobowiązującej do wybudowania Hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Szczecinie

2019-05-23 12:42
publikacja
2019-05-23 12:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy zobowiązującej do wybudowania Hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Szczecinie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana "Spółką") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację od Zarządu swojej spółki zależnej - Focus Hotels S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Dzierżawca) o zawarciu w dniu wczorajszym, tj. 22 maja 2019 r., ze spółką Zawiszy Office Centre Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (dalej Wydzierżawiający), umowy zobowiązującej do wybudowania Hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Szczecinie (dalej Umowa).

Na podstawie Umowy Wydzierżawiający zobowiązał się wybudować i wydzierżawić na rzecz Dzierżawcy Hotel w kategorii 4 gwiazdek na nieruchomości w Szczecinie przy ul. 3 Maja 22 oraz przy Placu Zawiszy 5, z co najmniej 86 pokojami hotelowymi wraz z przynależnymi miejscami parkingowymi, na okres 15 lat od daty przekazania Hotelu, co powinno zgodnie z Umową nastąpić do dnia 30 września 2020 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków finansowych w tego typu umowach.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Grupa Kapitałowa MMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz
(‘the Company’) informs that today it received an information from the
Management Board of its subsidiary - Focus Hotels S.A. with its
registered office in Bydgoszcz (‘the Lessee’) on yesterday’s (May 22,
2019) conclusion with the company Zawiszy Office Center Sp z o.o. with
its registered office in Szczecin (‘the Lessor’) of the agreement
obliging to build the Hotel and the lease agreement of the Hotel in
Szczecin (‘the Agreement’).


On the basis of the Agreement, the Lessor undertook to build and lease
to the Lessee a 4-star Hotel on a property in Szczecin at 3 Maja 22 and
Plac Zawiszy 5, with at least 86 hotel rooms and parking, for a period
of 15 years from the date of transfer of the Hotel, which in accordance
with the Agreement, should take place until September 30, 2020.


The remaining terms of the Agreement do not differ from the standard
financial conditions in this type of agreements.


This information is considered to be confidential information subject to
publication on the basis of art. 17 (1) of Regulation (EU) No 596/2014
of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (Regulation on market abuse) and repealing Directive 2003/6/WE of
the European Parliament and of the Council and the Commission Directive
2003/124/WE, 2003/125/WE and 2004/72/WE.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki