2,6300 zł
4,78% 0,1200 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Powstanie stosunku dominacji wobec ATREM S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-09
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Powstanie stosunku dominacji wobec ATREM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w związku z nabyciem w dniu dzisiejszym, tj. 09 maja 2019 r. w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach (dalej także zwaną "Spółką") 6.091.852 akcji Spółki, w tym 4.655.600 akcji imiennych, które w wyniku nabycia utraciły uprzywilejowanie oraz 1.436.252 akcji zwykłych na okaziciela, co odpowiada 66% ogółu głosów na Walnym Zgromadzenia Spółki, oraz w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym informacji od Zarządu Spółki o dokonaniu wpisu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. do Księgi Akcyjnej ATREM S.A. jako właściciela 4.655.600 akcji imiennych Spółki, doszło do powstania stosunku dominacji pomiędzy spółką Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jako spółką dominującą, a ATREM S.A. jako spółką zależną.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Grupa Kapitałowa
IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz informs that in
connection with today’s  (May
9, 2019) acquisition, as a result of a call to subscribe for the sale of
shares of ATREM Spółka Akcyjna with its registered office in Złotniki
("Company") 6 091 852 shares of the Company, including 4 655 600
registered shares which as a result of the acquisition lost their
preference and 1 436 252 ordinary bearer shares, which corresponds to
66% of the total number of votes at the General Meeting of the Company,
and in connection with receiving today information from the Management
Board about the entry of the company Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. to
the Share Register of ATREM S.A. as the owner of 4 655 600 registered
shares of the Company, there was a relationship of dominance between
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. as the parent company and ATREM S.A. as a
subsidiary.


This information is
considered to be confidential information subject to publication on the
basis of art. 17 (1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(Regulation on market abuse) and repealing Directive 2003/6/WE of the
European Parliament and of the Council and the Commission Directive
2003/124/WE, 2003/125/WE and 2004/72/WE.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-09 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-05-09 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.