2,9200 zł
1,74% 0,0500 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Informacja o spełnieniu warunku wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-15
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Informacja o spełnieniu warunku wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 11.02.2019 r. oraz 7/2019 z dnia 09.04.2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15.04.2019 r., Spółka otrzymała informację od swojego pełnomocnika o spełnieniu jednego z warunków wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A. ogłoszonego w dniu 11.02.2019 r., tj. o uzyskaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w której wyrażono zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Grupa Kapitałowa
IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz (the Company),
with reference to Current Report no. 3/2019 of 11/02/2019 and 7/2019 of
09/04/2019, informs that today (15/04/2019), the Company received an
information from its proxy on meeting one of the conditions of the
tender offer for the sale of ATREM S.A. shares announced on 11/02/2017,
about the obtaining the decision of the President of UOKiK (Office of
Competition and Consumer Protection), agreeing to the concentration
consisting in taking control over ATREM S.A. based in Złotniki, by the
Company.This information is considered to be confidential
information subject to publication on the basis of art. 17 (1) of
Regulation (EU) no 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (Regulation on market abuse)
and repealing Directive 2003/6/We of the European Parliament and the
Council and the Commission's Directive 2003/124 /WE, 2003/125/WE and
2004/72/WE.


[English version of the report is not legally binding. It is a
translation for reference only.]


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-15 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-04-15 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.