REKLAMA
WAŻNE

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki METROPOLIS S.A.

2017-12-19 19:34
publikacja
2017-12-19 19:34

Uchwała Nr 1527/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki METROPOLIS S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki METROPOLIS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 4.317.180 (cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji serii D,

2) 3.582.415 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta piętnaście) akcji serii E.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki