REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki XSYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI

2018-11-06 18:36
publikacja
2018-11-06 18:36

Uchwała Nr 1120/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki XSYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki XSYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI, Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcje tej spółki, oznaczone kodem "PLXSTEM00017" - z dniem 9 listopada 2018 r.

§ 2

W związku z wykluczeniem, o którym mowa w § 1, ostatnim dniem obrotu, w którym możliwe będzie zawieranie transakcji akcjami spółki XSYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI na rynku NewConnect, w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego, będzie dzień 7 listopada 2018 r.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia

o ogłoszeniu upadłości emitenta, Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe takiego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 18 maja 2018 r., postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 5 kwietnia 2018 r. o ogłoszeniu upadłości spółki XSYSTEM S.A.

(sygn. akt XIV GU615/17), stało się prawomocne z dniem 8 maja 2018 r.

Mając powyższe na uwadze, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wskazanego powyżej postanowienia, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki