REKLAMA

GPW: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 21 czerwca 2021 r.

2021-06-22 12:53
publikacja
2021-06-22 12:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 21 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 21 czerwca 2021 roku („ZWZ GPW”) dysponowali 39 727 025 głosami.
Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ GPW byli:

• Skarb Państwa posiadający 29 390 940 głosów, co stanowiło 73,98% liczby głosów na tym ZWZ GPW oraz 51,80% ogólnej liczby głosów.

• NN OFE posiadający 2 098 000 głosów, co stanowiło 5,28% liczby głosów na tym ZWZ GPW oraz 3,70% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41 972 000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 56 744 470.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 17/2021Date: 22 June 2021Legal basis of the
report: Article 70.3 of the Act on Public Offering – GSM list over 5% of
voteTopic: List of shareholders holding at least 5% of the number of
votes at the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange on 21
June 2021Content:The Warsaw Stock Exchange (“GPW”) informs
that the shareholders present at the GPW Ordinary General Meeting on 21
June 2021 (“GPW OGM”) jointly held 39,727,025 votes.The
shareholder which held at least 5% of votes at GPW OGM were:•
the State Treasury, which held 29,390,940 votes equal to 73.98% of votes
at the GPW OGM and 51.80% of the total vote.• NN OFE, which held
2.098.000 vote equal to 5.28% of votes at the GPW OGM and 3.70% of the
total vote.The total number of shares issued by the Warsaw Stock
Exchange is 41,972,000 and the number of votes conferred by the shares
is 56,744,470.Legal basis: Article 70.3 of the Act on Public
Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments
to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Izabela Olszewska Członek Zarządu
2021-06-22 Piotr Borowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki