REKLAMA

GOBARTO SA: GOBARTO S.A. – zmiana terminu publikacji raportów kwartalnych za III kwartał 2021

2021-11-05 09:48
publikacja
2021-11-05 09:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GOBARTO SA
Temat
GOBARTO S.A. – zmiana terminu publikacji raportów kwartalnych za III kwartał 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W oparciu o § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 roku), Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Emitentem, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego III kwartał 2021. Raporty te zostaną opublikowane 25 listopada 2021 roku a nie 10 listopada, jak Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-05 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu
2021-11-05 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki